วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ


อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ

๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของชนหมู่มาก

๒. สัปปบุรุษผู้สงบ ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

๓. กิตติศัพย์อันงามของผู้ให้ทาน ย่อมขจรทั่วไป

๔. ผู้ให้ทาน ย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์

๕. ผู้ให้ทาน เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มนาปทยีสูตร

ผู้ให้ของที่พอใจ   ย่อมได้รับของที่พอใจ

ผู้ให้ของที่เลิศ      ย่อมได้รับของที่เลิศ

ผู้ให้ของที่ดี         ย่อมได้รับของที่ดี

ผู้ให้ของที่ประเสริฐ   ย่อมได้รับของที่ประเสริฐ 

โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net