วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลืมแก้บน ทำอย่างไร


การแก้บน

โบราณเขามีคำพังเพยว่า

"   บ น ไ ว้ ม า ก ก็ แ ก้ บ น น้ อ ย ล ง

บ น ไ ว้ น้ อ ย ก็ บ อ ก ว่ า ข อ ง ด ไ ป เ ล ย   " 

        นี่คือลักษณะสันดานมนุษย์ชอบกำไรไว้ก่อน  เวลาทุกข์นั้นบนของเป็นเกวียน  เพราะอยากจะให้สมหวังหายทุกข์  เวลาหายทุกข์ รู้สึกเสียดายต้องเสียเงินซื้อของมากมาย  จึงเกิดการต่อรองลดหย่อน

        บางท่านบอกว่า  อยากได้ 10 ล้าน  ได้มาเพียงแค่หมื่นเดียว  ดังนั้นของที่บนบานก็นำไปไหว้น้อยลงตามส่วนหรืองดไปเลย  ที่จริงก็สมหวัง  แต่วาสนาจังหวะชีวิตนั้น  เรามีบุญเพียงเท่านั้น  หมื่นหนึ่ง คือว่า  ได้สมหวังแต่สมหวังน้อย  ก็ต้องแก้บนตามที่พูดให้สัญญาไว้  มิฉะนั้น  ถือว่าติดค้างสินบน

ลืมแก้บน  ทำอย่างไร

คนเรายามทุกข์ คิดถึงพระถึงเจ้า

เวลาหายทุกข์ลืมพระลืมเจ้าเป็นธรรมดา

          ท่านลืมว่าบ่อยครั้งเหล่าตีนโรงตีนศาลบริวารเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลาย    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิญญาณพเนจรที่มาพักพิงชั่วคราวเป็นผู้รับบนและดำเนินเรื่องช่วยเหลือ พอสมหวังแล้วไม่ไปแก้บนก็จะมีการทวงหนี้

 เวลาเราดวงดี  อะไรก็ทำเราไม่ได้

       คนยามดวงตก  รัศมีอับจน  ผีซ้ำด้ามพลอยรุมสกัม  ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด  เมื่อมีการตรวจดวงด้วยสมาธิ จะพบว่ามีผีเปรตติดตามทวงหนี้อยู่  ทั้งหนี้เก่าและบนบาน   ถ้าเราอยากบนบาน  ต้องพิจารณาในสิ่งที่บนบานแล้วทำได้  และต้องไม่ลืมแก้บน

      มีคำถามว่า  "  รู้ว่าบนไว้มากมาย  ไม่รู้ว่าบนกับใครและแก้บนด้วยอะไร  มีทั้งสมหวังและไม่สมหวัง   "

    เราเองก็เคยแก้บน  แล้วก็ลืมแก้บนเหมือนกัน     แล้วคุณหล่ะ ?

      คำตอบ ...คือ

...."  ถือศีล 8  สามวัน ห้าวัน  หรือ เจ็ดวัน    หรือสิบวัตามแต่ใจ   สมัครเห็นดีแล้วปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมด้วยก่ย วาจา ใจ  นั่งสมาธิ  ฝึกสติ  เป็นการแก้บนด้วยกายเป็นปฏิบัติบูชา

      หลังจากปฏิบัติถึงวันสุดท้าย

..... ก็จัดเครื่องเซ่นบวงสรวงมีอาหารคาวหวาน  ผลไม้  น้ำ  เหล้า  ข้าวเปล่า ดอกไม้เป็นของหอม  และอื่นๆ   ตามกำลังเงินที่จะใช้  มีมากก็ไหว้มาก  มีน้อยก็ไหว้น้อย  ด้วยการจัดไหว้กลางแจ้ง

      เริ่มด้วย  ก ล่ า ว ชุ ม นุ ม เ ท ว ด า

       แล้วกล่าวอัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นฟ้า  ครูอาจารย์ทุกท่าน และผู้มีพระคุณทุกท่าน  เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเรือน  รวมทั้ง เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ที่เราได้เคยบนบานไว้แล้ว  สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้าง  ข้าพเจ้าจำไม่ได้ก็ดี  จำได้ก็ดี  จงมารับเครื่องบวงสรวงสักการะ เหล่านี้ และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีแล้ว ถวายแด่ท่าน ขอให้ท่านทั้งหลายจงรับ และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ

       สุดท้ายขอพร......

      ขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญา  มีพลานามัยสุขสมบูรณ์ด้วย

จากนั้นก็ปักธูปลงบนอาหารทุกอย่างที่ละ 1 ดอก 

เมื่อธูปหมด 1 ดอก ก็กล่าวลาได้

"  บัดนี้  ถึงเวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอลาเครื่องบวงสรวงเหล่านี้  เพื่อเป็นสิริมงคลของผู้บริโภคต่อไป  "

กล่าวเสร็จ

ก็หากระทงใส่อาหารทุอย่างๆ ละเล็กน้อย  นำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้เหล่าตีนโรงตีนศาล ผีพเนจรมารับไป  แล้วเราก็แบ่งอาหารส่วนหนึ่งไว้รับประทาน

ส่วนที่เหลือก็แบ่งจ่ายเป็นทานให้คนอื่น  อันเป็นการได้กุศลแผ่ไปทั่วถึงผู้รับบนบานศาลกล่าวทุกรูปทุกนามอีกต่อหนึ่ง 

จำไว้ "  อ ย า ก บ น บ า น ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ "

โดย อนามัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net