วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำแหน่งนี้... ใครอยากเป็นบ้าง Fire Fighting Manager


            การสมัครงานตอนแรกอาจจะสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต

หรือผู้จัดการตำแหน่งอื่น ๆ แต่พอทำงานไปสักระยะหนึ่งบางท่านอาจจะมี

ตำแหน่ง Frie Fighting  Manager พ่วงมาด้วยอีกตำแหน่งโดยไม่

รู้ตัว  ต้องเล่นบทบาทค่อยดับไฟหน้างานในแต่ละวัน ซึ่งในแต่ละวัน

จะต้องเจอกับปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน  ปัญหาวิกฤต  ปัญหากดดัน เข้ามา

หาตัว ตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการเครียด รู้สึกเบื่อหน่ายในการทำ

งาน รู้สึก (ต้อแต้) ส่งผลให้ความมุ่งมั่นความพยายามน้อยลง สุดท้าย

ถ้าความอดทนมีขีดจำกัด ก็ต้องสลัดเรือลำเก่า แสวงหาเรือลำใหม่ 

      สิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ก็คือต้องสร้างระบบการทำงานกับการ

พัฒนาคน จะต้องก้าวไปด้วยกัน  ดังนั้นผู้บริหารต้องมีทั้งทักษะการบริหาร

จัดการงานและคนต้องมีความพร้อมในด้านการวางแผนงาน และบริหาร

จัดการตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายได้

         จากประสบการณ์ของผมที่เข้าไปให้คำปรึกษาด้านบริหารทรัพยากร

มนุษย์ และด้านผลผลิต มาร่วม 20 แห่ง  สิ่งหนึ่งที่พบเจอเป็นอยู่บ่อยครั้ง

โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs  ก็คือผู้บริหารที่ต้องมีบทบาทหลักและเกี่ยว

ข้องนั้น ไม่มาเข้าร่วม   หรือเข้าร่วมก็เข้า ๆ ออก  ๆ  

แล้วก็มักจะออกตัวว่า นายเรียก  มีงานด่วนเข้ามา ...จึงทำให้การให้

คำปรึกษาไม่ต่อเนื่อง  เพราะท่านผู้จัดการที่เกี่ยวข้องต้องไป

ดับไฟหน้างานก่อน   (Frie Fighting  Manager)  ...ถ้าท่านผู้บริหารมี

มุมมองในเรื่องงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน นั่นก็คือ  การเตรียมความพร้อม

วางแผนงาน ป้องกันปัญหาในงาน การวิเคราะห์ตนเอง 

การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี การมอบหมายงาน การให้อำนาจหน้าที่

ในการทำงาน แล้ว ..ก็จะไม่ต้องไม่ทำงานที่สำคัญและเร่งด่วน

อยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องคอยดับไฟ (ตามตารางด้านล่าง)

จะทำให้ตำแหน่งที่พ่วงมาโดยไม่รู้ต้วนั้นจายหายไปในที่สุดนั้นเองล่ะครับ

         

 

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net