วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****ประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมวินัย*****


`

ประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมวินัย

ถาม

การศึกษาพระธรรมวินัย เมื่อได้ศึกษาอยู่


เธอรู้สึกตัวดีอยู่หรือไม่ว่า

ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?


ตอบ

ฉันรู้สึกตัวได้ดีว่า การศึกษาพระธรรมวินัย ได้ประโยชน์อย่างดี

คือกระทำใจให้สงบ ย่ิอมเป็นสุข

รู้คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิด ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง

สิ่งใดที่เคยสงสัย เคลือบแคลง

ก็รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ ควรเห็น

และปราศจากความสงสัยเสียได้

และยังเป็นเหตุให้คิดอยู่เนืองๆว่า

วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้ได้ทำอะไรอยู่?
ผู้ใดปฏิบัติดี


รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ รอบรู้ธรรมที่ควรรอบรู้


ละธรรมที่ควรละ อบรมธรรมที่ควรอบรม


กระทำให้แจ้ง ซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง


ผู้นั้นก็ได้นิพพานโดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net