วันที่ พุธ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แสงสว่าง


       

ในสายลมแห่งศรัทธา

นาฬิกาเคลื่อนเลื่อนไหล

บนกองเกวียนแห่งรักบรรทุกไป

โอบอุ้มไว้ในหมอกจางบนทางฝัน

มวลมนุษย์บุกบั่นสร้างปัญญา

หรือแค่เวทนากิเลสนั้น

เพียงชั่วคืนในนิมิตที่ขีดกั้น

หรือเพียงครู่คิดสั้นไร้ปัญญา

มนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้าง

ไฉนร้างลาไกลให้ห่วงหา

แท้จริงนั่นคือสัจจา

เมื่อพานพบแล้วจากลาอนิจจัง

เห็นจริงแก่นแท้วัฏจักร

ทั้งความสุขความรักความสิ้นหวัง

เป็นแค่เพียงเพลิงเผาที่เราตั้ง

ขึ้นมาบังปิดหูตาให้พร่าเลือน

ในสายลมแห่งศรัทธา

ได้เห็นแสงปัญญาและดาวเดือน

บนกองเกวียนแห่งรักจักขับเคลื่อน

ข้ามพ้นเถื่อนทุ่งร้างที่กว้างไกล

ด้วยปัญญาและแสงแห่งธรรมะ

จักชำระหนทางสว่างไสว

ให้ก้าวเดินสู่เส้นทางที่ตั้งไว้

ล้างหมอกไอสลัวรางให้จางเลือน

๐๐๐

อักษรานันต์

คิดคำนึงถึงความเป็นไปของมนุษย์เรา

เห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง แล้วแต่บางวัน

ฉลาดกับโง่ บางทีไม่ต่างกันเท่าใดนัก

แท้จริง คือ ไม่มองความจริง

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ตครับ

โดย อักษรานันต์

 

กลับไปที่ www.oknation.net