วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สภาวะโลกลบโศกด้วยสภาวะธรรม


วิชชาและจรณ

คือภาวะบัณฑิตจิตสูงส่ง

โน้มนำสู่กรรมดีที่มั่นคง

เสริมส่งอนุโมทนาบุญ

................................................

การขัดจิตให้พิสุทธิ์ประเสริฐแท้

อันควรแก่ซึมซับสนับสนุน

ให้โอกาสแผ่เผื่อเกื้อการุนย์

มิค้านขุ่นให้หมองในน้ำใจชน

....................................................................

คำสอนแห่งศาสนาประชาชาติ

ในทุกศาสน์ล้วนมีหลักแห่งมรรคผล

นำมนุษย์สู่มหาสาธุกล

สู่ห้วงสาธุชนเป็นคนดี

........................................................................

โอ้ เหล่าภราดาอริยภาพ

ผู้ก้มกราบต่อธรรมล้ำศักดิ์ศรี

คือบัณฑิตผู้ถึงพร้อมน้อมความดี

โปรดปราณีต่อเชื้อเนื้อนาบุญ

........................................................

อย่าจำแนกแยกเหล่าเข้าขัดขวาง

ร่วมแผ้วถางแผ่เผื่อและเกื้อหนุน

ด้วยทุกศาสนาเกื้อการุณย์

ร่วมสร้างบุญให้สังคมอุดมธรรม

.......................................................

ธรรมมิได้มาเพื่อกำชัยเหนือผู้อื่น

ธรรมมิได้มาเพื่อหยัดยืนสิ่งเหลวใหล

ธรรมมิได้มาเพื่อระส่ำทำลายใคร

ธรรมมาเพื่อความเข้าใจเป็นสากล

..................................................

หันหน้าเข้าหากันร่วมสรรค์สร้าง

ทางสว่างสร้างปัญญาและเหตุผล

เกียรติธรรมล้ำค่าในสากล

ก็ด้วยปัญญาชนผู้เข้าใจ

...........................................

งดอารมณ์ข่มจริตวิจิตรแท้

ชนะตนมิแพ้ในสิ่งใหน

มุสลิมและพุทธสุดวิไล

อยู่ร่วมไทยในธรรมลึกล้ำเอย

โดย กระบี่แห่งศรัทธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net