วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7/7/07


ภาพ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกที่ได้รับการโวต    7/7/07

1.ทัชมาฮาล 

ตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาครา ประเทศอินเดีย 

ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน

โมรา และเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด

การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี

2. Statue Cristo Redentor

รูปปั้นพระเยซู อยู่ที่เมือง Rio de Janeiro  ประเทศ บราซิล

เป็นรูปปั้นยืน สูงขนาด 30 เมตร ตั้งอยู่บน ภูเขา Hunchback  สร้างเมื่อปี 1921 ใช้เวลาในการ

สร้าง 5 ปี

3.อาณาจักรอินคา  Machu Picchu

ตั้งอยู่เมือง บคุสโซ  ประเทศเปรู

เป็นสิ่งก่อสร้างเชิงสถาปัตยกรรม ของชาวอินคา พื้นที่โดยรอบเป็นป่า และมีหน้าผาสูง

มีซากปรักหักพังของ โบสถ์วิหาร  อ่างหินเก็บน้ำ และ บันไดหิน หลายพันขั้น 

ค้นพบโดยนักสำรวจชาวอเมริกัน ในปี 1911

4.กำแพงเมืองจีน  (Great wall of China )

   กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 332 - 339   โดยจิ๋นซีฮ่องเต้   เป็นกำแพงอิฐที่ยาวที่สุดในโลก   ซึ่งยาวประมาณ 2400 กิโลเมตร   เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวตาตาร์   กำแพงสร้างด้วยดิน  หิน  และก่ออิฐโดยรอบ   มีการสร้างป้อมปราการประมาณ  15,000  แห่ง   มีฐานกว้างประมาณ  20  ฟุต   ทางเดินกว้างประมาณ 12 ฟุต  สูงประมาณ  25  ฟุต  มีระฆังบอกเหตุประมาณ  20,000  หอ   ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า  10  ปี   โดยแรงงานของประชาชนนับล้านคนและมีผู้เสียชีวิตในระหว่างการสร้างประมาณหมื่นคน   ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควร   ปัจจุบันกำแพงเมืองจีนได้รับการบูรณะซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย   ซึ่งทำให้กำแพงเมืองจีนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงาม

เมื่อมองโลกจากอวกาศ หรือดวงจันทร์  จะพบ ว่าสามารถเห็นรอยหยักซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนอยู่บนโลกได้

5.เมืองโบราณเปตรา   ประเทศจอร์แดน  (Petra)

นครเปตรา (πέτρα) นครหินอันเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศจอร์แดน เปตราซ่อนตัวอยู่อย่างลึกลับในหุบเขา วาดี มูซา หรือ หุบเขาโมเสส ซึ่งเป็นนครที่ในอดีตคิดว่าหายสาบสูญไปแล้ว ได้ถูกค้นพบครั้งแรกโดย โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท นักสำรวจชาวสวิตเซอแลนด์ ในปี พ.ศ. 2355 (ค.ศ. 1812) ปัจจุบันนี้ต้องเดินทางเข้าไปโดยอาศัยม้าเท่านั้น ซึ่งในนครเปตราเคยเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างน้อย 20,000 คน มีถนนสายหลักที่ขนาบด้วยเสารายด้านด้านหน้าบ้านเรื่อนยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ถนนนี้ตัดขนานไปกับแนวแม่น้ำวาดี มูซา นอกจากนี้ยังมีอัฒจันทร์รูปครึ่งวงกลมสร้างด้วยหินโดยพวกนาบาเทียน แต่ภายหลังพวกโรมันบูรณะขึ้นใหม่ โรงละคนนี้จุผู้ชมได้ 4000 คน

6.สนามกีฬา กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  (Colosseum of Rome)

โคลอสเซียม   เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิติตัส (Titus) ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน

7.ชิเชน อิตสา ( Chichen Itza )  ประเทศ เม็กซิโก

ชิเชน อิตสา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารจำนวนมากซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต ตัววิหารก่อสร้างซ้อนกันเป็นชั้น ๆ บนเนื้อที่ราว 6.4 ตารางกิโลเมตร วิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่า มหาวิหารแห่งนักรบ สร้างคริสต์ศตวรรษที่ 12 สร้างทีหลัง วิหารเก่าแห่งชัคมูล ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นที่ทำพิธีสังเวยเทพเจ้าโดย ใช้เด็กสาวโยนลงไปถวายเทพเจ้า ณ ที่นั้น
       
       ลักษณะโดยทั่วไปของชิเชน อิตสา ทำเป็นรูปเหลี่ยมลดขั้นเป็นชั้น ๆ มีบันไดกลาง รอบ ๆ ทำเป็นบริเวณตลาดทำนองเดียวกับสถานสถิตยุติธรรมของพวกโรมัน ซึ้งอยู่กลางเมือง ที่สาธารณะ เป็นที่รวมของฝูงประชาชน ชนเผ่ามายาแห่งเม็กซิโก สืบสายมาจากคนพวกแรกที่เดินทางจากเอเชีย เข้ามายัง อเมริกา ทางช่องแคบเบริ่ง ได้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมทั้งในด้านเหี้ยมโหดอันป่าเถื่อน และความมี สติปัญญาอันสูงส่งในขณะเดียวกัน

อยากไปทุกที่เลย ครับ....

โดย ono

 

กลับไปที่ www.oknation.net