วันที่ พุธ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรืองศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้


กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรืองศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้
๙ มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  น. ที่ค่ายพิชิต ปรีชากากร  กองพัน ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗   พ.ท. ชายแดน กฤษณสุวรรณ 
ผบ.กองพัน ได้จัดให้มี การอบรมความรู้ความ เข้าใจ แก่กำลังพล ที่จะไปประจำการในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้  ในเรื่อง ของ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภาษายาวี  ทั้งนี้ ได้ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้  มี อ.ซอและห์ แสวงศิริผลวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลาม  คุณราชวรา  อับดุลย์บุตร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษายาวี โดยมีน.ท.สมคิด  ลัทธิศักดิ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะ  พ.ต. ธนารักษ์  พรหมสิทธิ์  รองผู้บังคับกองพัน ให้การต้อนรับ 

 รายงานข่าว นายชุมพล  ศรีสมบัติ

โดย คนกินแดด

 

กลับไปที่ www.oknation.net