วันที่ เสาร์ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดสัมมนา ฟังความคิดเห็น ผู้นำศาสนาที่ภาคเหนือ


ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

   
   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดสัมมนา ฟังความคิดเห็น ผู้นำศาสนา

   
     

 

   เมื่อวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น  ณ.ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยจังหวัดนครสวรรค์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคาม  โดยนายสมพร   เทพสิทธา  ประะธานคณะกรรมการ ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ได้จัดให้มีการสัมมนา รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง " การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม กับ การปฏิรูปประเทศไทย   มีตัวแทน จาก เครือข่ายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  องค์กร ศาสนา พุทธ  คริสต์  อิสลาม ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมการสัมมนา  เพื่อ ถวายสักการะและถวายพระราชกุศลแ่ด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ในมหามงคลสมัย พระชนม์พรรษา ๘๔ พรรษา  และเพื่อให้ทราบผลงาน ของคณะทำงานศาสนา ฯ   รวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ ต่อ สภาที่ปรึกษาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เรื่องศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ต่อไป
                      
            ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดย น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ และ นายชุมพล ศรีสมบัติ เป็นตัวแทน ในส่วนของผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้
   

       

   
   
   
   
   
   
   

    

   

   

   รายนามวิทยากร 
   นายสมพร  เทพสิทธา   ประธานคณะกรรมการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   พล.อ ดร.ศิริ  ทิวะพันธ์    ประธานสภามหาวิทยาลัยราชฏักนครสวรรค์
   รศ.ดร.มังกร  ทองสุขดี   ประธานสภาวัฒนะธรรมจังหวัดสุโขทัย
   อ.เย็นฤดี  วงค์พุฒิ   ที่ปรึกษาคณะทำงาน การศึกษา ศิลป วัฒนธรรม
   อ.ดารัต  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์
   โดยมี  พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์ ณ.อยุธยา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  

   
   
   

   ข่าว  www.muslimchiangmai.net

โดย คนกินแดด

 

กลับไปที่ www.oknation.net