วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โลก กับ ชาวญี่ปุ่น**ข้อสอบ ที่ สอบไม่ผ่าน


ทางเดินแห่งความพ้นทุกข์ มีอยู่

ถ้าเธอ ไม่เดิน

แล้ว จะไปถึงได้อย่างไร


กายเป็นทุกข์  แก้ทุกข์ ด้วยการใช้ทรัพยากรโลก เพื่อการดำรงชีพ

จนกระทั่งทำร้าย โลก

แบบ แก้ คืนไม่ไ้ด้ แล้ว

**

โดย ธาตุดินน้ำลมไฟ

 

กลับไปที่ www.oknation.net