วันที่ พุธ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ไพศาล” แนะรีบศึกษาบทเรียนหายนะจากภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น


    นายไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อเช้าวันนี้ แนะนำรัฐบาลและคนไทยให้เร่งศึกษาบทเรียนหายนะจากภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากภัยสึนามิ และการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 

     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวว่าภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นได้รับในครั้งนี้เป็นหายนะที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง มีบทเรียนมากมายที่ชาวโลกโดยเฉพาะประเทศไทยและคนไทยควรให้ความสนใจ รีบทำความเข้าใจ รีบสรุปบทเรียน เพื่อความปลอดภัยและเพื่อการดำรงอยู่อย่างสงบสุขสันติของโลกและชาวโลกด้วย 

     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวว่าสิ่งที่น่าสังเกตและควรสรุปเป็นบทเรียนจากภัยพิบัติในญี่ปุ่นครั้งนี้ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 

     ประการแรก กฎแห่งกรรมนั้นมีจริงแท้แน่นอน ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานน้ำมันและพลังงานต่าง ๆ มากที่สุด เป็นผลให้มีการดูดน้ำมันจากใต้พิภพขึ้นมาใช้ในปริมาณมหาศาล ทำให้น้ำที่รองดินใต้พิภพหดตัวลง และทำให้พื้นดินทรุดตัว เป็นต้นเหตุของแผ่นดินไหวทั่วไปในโลก และญี่ปุ่นก็ได้รับภัยพิบัตินี้เช่นเดียวกับที่สหรัฐก็ประสบมาแล้ว นี่คือวิบากกรรมของการสร้างกรรมไว้กับพิภพคือการรื้อฐานรองแผ่นดินของพิภพ จึงมีอันต้องเป็นไปในระดับที่เดือดร้อนเสียหายมากที่สุด ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่บริโภคน้ำมันลดหลั่นลงไปในที่สุดก็ต้องรับชะตากรรมตามมากตามน้อย 

     ประการที่สอง ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฆ่าสัตว์ทะเลมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะการล่าสัตว์ใหญ่ในทะเล ไม่ว่าปลาวาฬชนิดต่าง ๆ และปลาขนาดใหญ่จากทุกมหาสมุทร จนแม้ชาวโลกต่อต้านอย่างไรญี่ปุ่นก็ไม่เคยฟัง ถือตนเป็นเจ้าทะเล ถืออำนาจเงินเป็นใหญ่ และวิธีบริโภคอาหารทะเลสด ๆ ของญี่ปุ่นก็เป็นการแสวงหาความสุขจากการบริโภคบนชีวิตเลือดเนื้อของสัตว์อื่น เช่น การแล่เนื้อปลาสด ๆ มากิน ในขณะที่ตัวยังกระดิกอยู่และตาปลาก็ร้องไห้ปริบ ๆ ดังนั้นภัยพิบัติจากท้องทะเลจึงเป็นผลธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

     ประการที่สาม แม้ญี่ปุ่นจะเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีสักปานใด ถึงขนาดคิดระบบเตือนภัยและระบบป้องกันภัยแผ่นดินไหวถึง 3 ขั้นตอนใหญ่ แต่พอเอาเข้าจริงเทคโนโลยีและเครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำงานได้ เหมือนกับมีอำนาจลี้ลับมาบังคับให้ทำงานไม่ได้ จนกระทั่งเกิดภัยพิบัติใหญ่โดยไม่รู้สึกตัว เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าสิ่งที่ความก้าวหน้าทั้งปวงที่มนุษย์คิดและทำได้ยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะรับมือกับกำลังอำนาจของธรรมชาติได้ และเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องสังวรว่าความรู้ของมนุษย์นั้นยังมีความจำกัดและยังน้อยมากเมื่อเทียบกับความจริงที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติอันหาที่สุดและหาประมาณมิได้ ความเจริญและความก้าวหน้าทั้งปวงยังไม่สามารถป้องกันและหยุดยั้งหายนะหรือรับมือกับพลังอำนาจแห่งธรรมชาติได้เลย แค่ไม่กี่นาทีเกาะฮอนชูที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก็เคลื่อนออกจากที่ไปเกือบ 4 เมตร กำลังอำนาจของธรรมชาติมหัศจรรย์ยิ่งนัก 

     ประการที่สี่ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มีประโยชน์อนันต์นัก แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นเดียวกัน แม้ว่าโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีนิวเคลียร์เพียง 2% ของระเบิดนิวเคลียร์ แต่เพียง 2% นี้ก็สามารถทำให้คนญี่ปุ่นเจ็บตายได้ทั้งเกาะแล้วถ้าหากได้รับกัมมันตภาพรังสีตรง ๆ หรือในระยะใกล้ ดังนั้นในขณะที่ลัทธิบริโภคนิยมกำลังกลืนกินพลังงานอย่างไร้ความจำกัด ก็จำเป็นต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งให้ผลคือความเสี่ยงภัย หายนะยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ติดตามมาคู่กันด้วย พิษภัยจากกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์จากสองโรงงานใหญ่ในญี่ปุ่นคราวนี้จะทำให้ญี่ปุ่นทรุดตัวลงอย่างน้อย 10 ปี และคงทำให้ชาวญี่ปุ่นและมนุษยชาติต้องได้รับโรคภัยอีกจำนวนมาก ซึ่งแม้ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน แต่ก็คาดหมายได้ว่ากัมมันตภาพรังสีได้แผ่กระจายไปในชั้นบรรยากาศ ขึ้นบนไปยังคาบสมุทรเกาหลี ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิคไปยังทวีปอเมริกา และข้ามช่องแคบไปยังจีน รวมทั้งบางส่วนของเอเซียตะวันออกด้วย แม้กระทั่งเอเซียอาคเนย์ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้รับภัยพิบัติในเรื่องนี้มากน้อยประการใด เชื่อว่าการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นจะทำให้การสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องถูกทบทวนใหม่ ในขณะที่ญี่ปุ่นยังคงยืนหยัดเดินหน้าเพิ่มโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปจากที่มีอยู่เดิม 50 กว่าโรงในปัจจุบันนี้ 

     ประการที่ห้า แม้ประสบหายนะที่ร้ายแรงมาก แต่ชาวญี่ปุ่นก็ได้แสดงออกให้ประจักษ์ต่อชาวโลกว่าคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็งกล้าหาญมาก ภาพชาวญี่ปุ่นเข้าแถวรอรับข้าวปลาอาหารและน้ำ การเข้าแถวรอรับเสื้อผ้าทั้งที่พอบ้างไม่พอบ้าง ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบนิ่ง แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันเข้มแข็งล้ำลึกของญี่ปุ่น ต่างกับพวกชาวฮวนที่แค่เข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มคนละขวดสองขวด ก็ทะเลาะตีหัวกัน ถึงขนาดเอามีดแทงกันตาย ที่สำคัญคือจิตใจสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ สังเกตได้จากไม่มีเสียงโหวกเหวกโวยวายหรือทะเลาะเบาะแว้งออกมาจากชาวญี่ปุ่น โลกไม่ได้เห็นคนญี่ปุ่นหนีออกนอกประเทศ มีแต่ร่วมเผชิญหน้าชะตากรรมเดียวกัน เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษา การอบรมจิตใจของชาวญี่ปุ่น ที่ทั่วโลกควรเอาเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบการศึกษาของประเทศไทย 

     ประการที่หก ลัทธิโลกาภิวัฒน์แม้มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เพราะเมื่อความพินาศฉิบหายเกิดขึ้น ณ ที่ใด ก็จะส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ญี่ปุ่นประสบหายนะ ตลาดหุ้นนิเคอิพังพินาศ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตัวแดงพรืดไปหมด นักลงทุนเจ๊งระเนระนาดอย่างไม่เคยคาดฝัน และยังส่งผลต่อภาคท่องเที่ยวของทั่วโลกด้วย ธุรกิจท่องเที่ยวไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันสวรรค์ก็ทรงความยุติธรรม ชะตากรรมของญี่ปุ่นได้เอื้ออำนวยต่อภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงถ้าหากผู้มีอำนาจไม่หน้าโง่เกินไป นี่ก็คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของภาคส่งออกไทย รวมทั้งภาคเกษตรที่ผลิตอาหารต่าง ๆ ที่จะเข้าไปทดแทนการส่งออกอาหารของญี่ปุ่น ซึ่งมีอยู่หลายประเภท 

     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวว่าเป็นธรรมดาของโลกปัจจุบันที่เมื่อมีมหันตภัยและวินาศภัยเกิดขึ้นก็จะมีพวกฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์นานาประการ ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่ฉวยโอกาสทำมาหากินบนความพินาศของชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะการขอรับบริจาคโดยพวกที่ไม่รู้หัวนอนปลายตีนจะต้องระมัดระวัง  

     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวทิ้งท้ายว่าโศกนาฏกรรมในญี่ปุ่นกำลังจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจของคนไทยจากการเสียดินแดนจำนวนมากมายให้กับเขมร และเบี่ยงเบนการก่อกรรมทำชั่วของนักการเมือง แต่เชื่อว่าคนไทยยุคนี้จะไม่หลงกลนักการเมืองห้าร้อยอีกแล้ว.

โดย paisal

 

กลับไปที่ www.oknation.net