วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาพบรรยกาศงานเมาลิดดอยแม่สะลอง ประเพณีดี อาหารเลิศ


ภาพบรรยกาศงานเมาลิดดอยแม่สะลอง ประเพณีดี อาหารเลิศ


เป็นประจำทุกปี ที่ มัสยิดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จะจัดงานเมาลิด ขึ้น เพื่อ รำลึก และ สรรเสริญ เล่าเรื่องราวของท่าน นบี(ศ๊อลฯ) การเสียสละ ของท่าน ให้ลูกหลาน และผู้ที่เข้าร่วมงาน ได้รับฟัง เพื่อ จะได้เกิดสำนึก นำภาระกิจ ที่ท่าน ทำไว้ สานต่อ ไปยัง รุ่น สู่รุ่น เพื่อให้อิสลามดำรงอยู่ ต่อไป ภายใต้ การชี้นำ ของ มหาบุรุษ์แห่งโลก ท่านนี้       ที่สำคัญอีก อย่างหนึ่ง คือ การ ได้พบ ปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน สารพัน ปัญหา  ทั้ง ใน ภาพ รวม หรือ แม้น เรืื่ื่อง ราวส่วนตัว ครอบครัว เพื่อ หาแนวทาง ในการช่วยเหลือ เกื้อ กูล กัน ใน ระหว่าง มัสยิด ต่อ มัสยิด ครอบครัว สู่ครอบครัว ที่สำคัญคือการ ประสานความรัก ความร่วมมือ ให้เกิดขึ้น ในสังคมมุสลิม ในพื้นที่    นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ทางมัสยิด ที่จัดงาน ก็ยังถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ รับบริจาค เพื่อ เป็นค่าใช้จ่าย ประจำปี ของมัสยิด ในเรื่อง ของ ค่าน้ำ ค่าไฟ  ค่าครู  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  ซึ่ง แต่มัสยิด ก็ได้ใช้ การเมาลิดนบี เป็น สื่อกลาง ในการ ประสานความร่วมมือในด้านนี้  มัสยิดดารุสสลาม ดอยแม่สะลอง ปีนี้ จัดงาน เมาลิด ขึ้น ในวันที่  13  มีนาคม  2554  ซึ่งตรงกับ วันอาทิตย์ เป็น วันที่มีอากาศครึ้ม เย็นสบาย ผู้คน จากชุมชนมุสลิม หลาย มัสยิด เริ่มทะยอยมา ตั้งแต่ คำของวันที่ 12  และเช้าของวันที่ 13  ทางเจ้าภาพจัด เตรียมอาหารเช้า ไว้ให้สำหรับ ผู้ที่เดินทาง มาก่อน  ปีนี้เช่นกันศูนย์ประสานงานภาคเหนือ ภายใต้ โครงการ แผนงานสร้างเสริม สุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิ สร้างสูขมุสลิมไทยโดยท่านน.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์  ก็ ได้นำทีม แพทย์พยาบาล มาตรวจ สุขภาพ เบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน  จัด มุมให้ความรู้ ในเรื่อง สุขภาพ พิษภัย ของสุรา บุหรี่  เป็นการตอกยำ ตักเตือนกัน ในเรื่องราว เหล่านี้ เสมอมาเป็นประจำทุกปี เช่น กัน สำหรับมัสยิดที่จัด งานนี้  

ชมบรรยาการศภาพกิจกรรมในงาน เมาลิดที่ มัสยิดดารุสสลาม ดอยแม่สะลอง


ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.)

http://muslimchiangmai.netดูภาพได้มากมาย บรรยายากาศงาน บรรยากาศชุมชนได้ที่
http://www.facebook.com/album.php?fbid=208366339173367&id=100000000065230&aid=57729

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net