วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นายกฯ อภิสิทธิ์ และรองฯ สุเทพ ทำฝ่ายค้านป่วน (ใครถูกซักฟอกกันแน่)


ก่อนที่จะเริ่มต้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้   หลายๆ คนต่างก็มีความเป็นห่วง นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล   ว่าจะสามารถนำรัฐบาลฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและมรสุมทางการเมือง  ที่พรรคเพื่อไทยและแนวร่วมฝ่ายค้านทั้งหลายได้ประกาศหมายมั่น   ที่จะล้มรัฐบาลให้ได้  ด้วยข้อมูลและตัวบุคคลผู้อภิปรายที่มีประสบการณ์สูงสุด  ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงนี้มีปัญหาและความสับสนวุ่นวายมากเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งไม่เป็นใจต่อรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  ถือเป็นภารกิจทางการเมืองที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญ  เป็นการซักฟอกนำข้อบกพร่องต่างๆ ของรัฐบาล  และนำออกมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้และรับทราบ  ฝ่ายรัฐบาลเองก็สามารถชี้แจง นำเสนอข้อมูลและตอบโต้ได้เช่นกัน  ดังนั้นเมื่อใครเป็นฝ่ายค้าน  ก็จะต้องยื่นเสนอขออภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลกันทั้งนั้น  เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้  ในแง่ของการเตรียมตัวของฝ่ายค้าน  ด้านบุคคลผู้อภิปรายสามารถกระทำได้ดีมาก  ทุกคนมีวาทะ มีโวหาร มีคารมที่คมคายเชือดเฉือน  รู้จักการใช้จิตวิทยาในการข่มขวัญรัฐบาลและสร้างกระแสให้ผู้ติดตามชมทางบ้านเห็นคล้อยตาม และมีการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอประกอบการอภิปราย  ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น  แต่ข้อมูลและหลักฐานประกอบการอภิปรายต่างๆ เหล่านั้น  จะเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงไร  ผู้ที่ติดตามชมหรือรับฟังไม่สามารถทราบได้

สำหรับการตอบโต้หรือการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาล  ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อม  การศึกษาปัญหาและแนวทางการตอบชี้แจง  โดยมีศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลต่างๆ ที่ฝ่ายค้านนำมาใช้ประกอบการอภิปราย  โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ   รองนายกรัฐมนตรี   จะเป็นผู้ตอบชี้แจงกับผู้อภิปรายของฝ่ายค้านมากที่สุด  ซึ่งผลของการตอบโต้แต่ละครั้งก็สามารถโต้แย้งแต่ละประเด็น  จะถูกต้องตรงประเด็นมากน้อยแค่ไหนเพียงไร  ก็ไม่สามารถสรุปและตัดสินได้ง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามการตอบโต้ของ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   และนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ   ก็สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับฝ่ายค้านมากเป็นอย่างยิ่ง  ถึงกับมีการเปลี่ยนโผบุคคลผู้อภิปรายกันใหม่  ฝ่ายวอร์รูมต้องปรับแต่งข้อมูลและสืบค้นให้ได้ข้อมูลข่าวสารมากและลึกยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายอยู่ไม่น้อย  ประการสำคัญการกล่าวตอบโต้ของฝ่ายรัฐบาลทำให้ภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้ดีขึ้น ในสายตาและความรู้สึกของประชาชนผู้ติดตามการอภิปรายทั้งหลายอีกด้วย

พรรคฝ่ายค้านและแนวร่วม  พึงได้โปรดระมัดระวังให้มากเป็นอย่างยิ่ง  ในการนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้   ภาพลักษณ์และภูมิหลังของผู้อภิปรายแต่ละคน  มีความสำคัญและมีผลต่อความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก  เมื่อถูกฝ่ายรัฐบาลตอบโต้จำเป็นต้องเก็บอารมณ์และความรู้สึกให้ได้  ไม่แสดงอาการและคำพูดที่หยาบคาย  มีวุฒิภาวะที่แสดงออกในความสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ

ประการสำคัญ  ในเมื่อสวมบทบาทเป็นผู้อภิปรายซักฟอกคนอื่น  ก็ขออย่าให้เป็นผู้ถูกซักฟอกเสียเอง  !

โดย เพชรพรหมาฯ

 

กลับไปที่ www.oknation.net