วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระราชโอรสพระพุทธเจ้าหลวง พระราชบิดาของทหารเรือไทย


๓-๔ วันที่ผ่านมามีโอกาสขับรถเดินทางกับครอบครัวไปท่องเที่ยว ชุมพร - ระนอง ได้มีโอกาสผ่านสถานที่สำคัญที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระโอรสของพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์หนึ่ง มีเรื่องน่าสนใจมา 

 "เล่าสู่กันฟัง บันทึกไว้กันลืม "


 เราเดินทางด้วยทางหลวงหมายเลข ๔ ลงใต้ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดแรกที่แวะเที่ยวคือชุมพร ถึงสี่แยกปฐมพรเราเลี้ยวซ้ายขับตามป้ายบอกทางไปหาดทรายรี วัตถุประสงค์เพื่อสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในฐานะที่เป็นคนไทยและเราได้กล่าวถึงพระนามของพระองค์ท่านอยู่บ่อย ๆ ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ ศาลตั้งเด่นอยู่บนเนินเขา ทางทิศเหนือของหาดทรายรี ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจน


ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


 ด้านข้างของศาลมีเรือรบหลวงชุมพร ตั้งอยู่เชิงเขาก่อนถึงทางขึ้นศาลฯ เรือรบหลวงชุมพรเป็นเรือตอปิโดขนาดใหญ่ ยาว ๖๘ ม.กว้าง ๖.๕๕ ม. ต่อในประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๔๘๑ ปลดระวางเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๑๘ กองทัพเรือจึงได้มอบเรือรบหลวงชุมพรให้ จ.ชุมพร นำมาจอดที่หาดทรายรีในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บิดาแห่งทหารเรือไทย
 กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำดับที่ ๒๘ ประูสูติในเจ้าจอมมารดาโหมด เมื่อ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๔๒๓ พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในพระบรมมหาราชวัง และเป็นนักเรียนโรงเรียนหลวง ณ พระตำหนักสวนกุหลาบอยู่จนถึงโสกันต์


 ในปี พ.ศ.๒๔๓๖ เมื่อพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา พระราชบิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และทรงศึกษาต่อในวิชาการทหารเรือ ทรงสอบผ่านหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายเรืออังกฤษ จากนั้นจึงเสด็จนิวัติสู่สยาม

 
 ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามตามพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สิงหนาม ขณะที่ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทรงดำริถึงการปรับปรุงกิจการทหารเรือ โดยทหารเรือสยามควรปฏิบัติงานแทนนายทหารเรือต่างชาติที่ราชสำนักสยามจ้างไว้ได้ อันถือเป็นการวางรากฐานวิชาการทหารเรือตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในสยาม
 และในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ทรงกราบทูลพระราชบิดาเพื่อขอพระราชทานที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียนนายเรือที่บริเวณพระราชวังเดิม ฝั่งธนบุรี หลังจากนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนพลทหารเรือในเขตจังหวัดชายทะเล เช่น สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
 เมื่อครั้งที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้กราบบังคมทูลพระราชบิดาขอพระราชทานที่ดินบริเวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตั้งเป็นฐานทัพเรือ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนากองทัพเรือต่อมา
 พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ทรงเป็นหมอยาไทยในช่วงที่พระองค์ทรงออกจากประจำการระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยจากพระยาพิษณุฯ หัวหน้าหมอหลวงแห่งพระราชสำนัก หัวหน้าฝ่ายยาไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทรงรักษาประชาชนทั่วไปจนรู้จักกันดีในนาม "หมอพร"
 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็นพลเรือเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สิงหนาม หลังจากนั้น พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ จนกระทั่งประชวรพระโรคภายใน จึงกราบบังคมทูลลาออกจากราชการและเสด็จไปประทับที่ชายทะเลหาดทรายรี ทางใต้ของปากน้ำ จ. ชุมพร และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๔๖๖ ขณะมีพระชนมายุเพียง ๔๔ พรรษา พระองค์ท่านเป็นที่เคารพรักของเหล่าทหารเรือ ชาวประมง และประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวชุมพรนั้นกล่าวได้ว่า แทบทุกบ้านจะมีพระรูปของพระองค์ท่านไว้บูชา ด้วยทรงเป็นที่เคารพศรัทธายิ่งจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งทหารเรือไทย” และถูกเรียนขานพระนามว่า "เสด็จเตี่ย"                           ทรงเป็นต้น ราชสกุล “อาภากร”เราก้มลงกราบพระรูปของพระองค์ท่าน ระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ได้สร้างไว้ให้กับประเทศไทย พร้อมทั้งขอพรให้พระองค์ทรงคุ้มครองเราและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดไป

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก www.thai-tour.com

ใครสนใจเรื่อง กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศิษย์เอกหลวงปู่ศุข อ่านได้ที่ www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-sook/lp-sook-hist-02.htm

 

โดย misterjack

 

กลับไปที่ www.oknation.net