วันที่ จันทร์ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นายกฯ อภิสิทธิ์ พึงระวัง ยิ่งประชาธิปัตย์ได้เปรียบ จะถูกขัดขวางการเลือกตั้งมากขึ้น


ถ้ามองสังคมการเมืองไทยอย่างเป็นธรรมแล้ว  จะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์แลบะพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ  มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมและการตอบรับจากประชาชนมากขึ้น  โดยเฉพาะหลังช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อซักฟอกรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ประชาชนชาวไทยทั้งหลายได้เห็นความแตกต่าง  ของนักการเมืองจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมากขึ้นอย่างชัดเจน

พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  ทำให้สามารถวางแผนและปฏิทินทางการเมืองได้อย่างละเอียดรอบคอบ  ประกอบกับมีปัจจัยของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองภาคประชาชนฝ่ายตรงข้าม  ที่ยังเป็นไปด้วยความขาดเอกภาพ ไร้ทิศทางในการทำกิจกรรมการเมือง  นักการเมืองเหล่านี้กระทำตัวเสมือนหุ่นเชิด  ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง  และไม่สามารถลบภาพของผู้นิยมความรุนแรงออกไปได้

ดังนั้นการดำเนินการทางการเมืองหลายๆ อย่าง  ของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมตัวประกาศยุบสภาภายในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  ที่จะถึงนี้  ได้ดำเนินการไปแล้ว  และรัฐบาลได้เดินหน้าบริหารจัดการประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรีบด่วน  เงินงบประมาณจำนวนมากได้ถูกเบิกจ่ายให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการอย่างเร่งรีบ  ซึ่งถือว่าเป็นการหาเสียงและหาคะแนนนิยมจากประชาชนโดยส่วนรวมก็คงไม่ผิดไปจากความจริงมากนัก 

อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   พึงต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่ายิ่งคะแนนเสียงและความนิยมของประชาชนที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์มากเท่าไร  มีความได้เปรียบพรรคการเมืองฝ่ายค้านเป็นอย่างมาก  ก็จะบังเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือนอกเหนือความคาดหมาย  คือจะมีกระบวนการขัดขวางการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้  ให้ขยายช่วงเวลาออกไป  หรือดำรงค์อยู่อย่างนี้จนครบวาระการเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ

กลุ่มมวลชนของการเมืองภาคประชาชนจำนวนมาก หลายกลุ่มหลายประเภท รวมทั้งม็อบการจัดตั้งที่มีนักการเมืองเป็นผู้ผลักดันอยู่ข้างหลัง  จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด  ที่ทำให้เกิดความยุ่งยาก วุ่นวาย บ้านเมืองปั่นป่วน  เกิดจลาจล  และประชาชนโดยส่วนรวมได้รับความเดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้า  ความน่าเชื่อถือของประเทศลดลงไปเป็นอย่างมากในสังคมโลก 

การเลื่อนหรือขยายเวลาการเลือกตั้งออกไป  เป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายหนึ่งยังไม่อยากแพ้เลือกตั้งในเร็ววันนี้  ขอเวลาดำเนินการปรับกระบวนยุทธใหม่  ซึ่งอนาคตข้างหน้าสถานการณ์เปลี่ยนไป ผลการเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนไปด้วยก็ได้

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว  อยู่ต่อเป็นรัฐบาลไปจนครบวาระก็ไม่เสียหายอะไร

โดย เพชรพรหมาฯ

 

กลับไปที่ www.oknation.net