วันที่ จันทร์ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บวชเณรเฉลิมพระเกียรติ ๑๕ วันเรียนรู้พุทธศาสนา


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ นางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  ณ วัดวังทรายพูนใน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

นายอำนวย พานทอง รักษาการนายอำเภอวังทรายพูนกล่าวว่า อำเภอวังทรายพูนจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ๘๕ คน มีกิจกรรมอบรมหลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา ๑๕ วัน(ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net