วันที่ อังคาร มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลิลิตปฐวีวจนะ (๑) นมัสกฤติกถา


ลิลิตปฐวีวจนะ

สมคิด สิงสง

เฮือนดินตีนภู, ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

นมัสกฤติกถา

โคลง ๔ ดั้น

๑ โอมเอาทศนัขน้อม ปูชา

ชูต่างดวงปทุมา        นบไหว้

ขาบองค์พระศาสดา   พุทธรูป          แทนเฮย

ขอจุ่งเจิดจรัสไร้        ทึบทึมฯ

๒ พึมพำคำแซ่ซ้อง    พุทธคุณ                 

นโมสามจบบุญ         เบิกหน้า

พระธรรมถ่องสมดุล    ดลโลก          สวัสดิ์เฮย

สังฆานุสติกล้า          กราบกรานฯ

๓ เอาฬารครูศิษย์น้อย ประนมกร

คุณท่านเทินสิงขร      เปรียบได้

คำสอนสั่งบวร           ลบโลก          นานแฮ

ครูจุ่งจูงศิษย์ให้         แหลมคมฯ

๔ อุตดมเอกอุแท้       แทนคุณ        ควรฤๅ

พ่อแม่มากมีทุน          เท่าฟ้า

เกิดกายก่อชีพหนุน    นับเนื่อง

หนักกว่าผืนโลกหล้า  แลใดฯ

๕ โดยใจจึงนอบน้อม สักการ

ปวงสิ่งเป็นสาธารณ์    ทั่วทั้ง

หมายไทยทั่วสราญ    สุขส่ำ  เสมอนอ

ศานติสุขสงบตั้ง        อยู่เย็นฯ

๖ เป็นสุขสวัสดิ์ด้วย    บริบูรณ์          เถิดนา

บริษัทบริวารพูน         โสตถิ์ทั้ง

ตาปู่ขุนแถนทูน         ทวยทีป         ปวงเฮย

กรรมก่อนายเวรยั้ง      ลุสลายฯ

๗ ขอภายนับภาคหน้า  ดำเนิน

ลิขิตพจนาเพลิน         ฝากไว้

ขออย่าขัดแลเขิน       เขียนอ่าน       พ่อเอย

ขาบทั่วทุกไกลใกล้    สามหนฯ

 

โดย สมคิด_สิงสง

 

กลับไปที่ www.oknation.net