วันที่ พุธ มีนาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานบ้านป.3


ขั้นตอนการทำความสะอาดบ้าน ในการทำความสะอาด

บ้าน เราควรวางแผนในการทำงานก่อน ว่าจะต้องทำความสะอาด

อย่างไร และต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการทำความสะอาด เมื่อวางแผน

ในการทำงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มปฏิบัติงาน ดังนี้

                1) การทำความสะอาดเพดานบ้าน

เคลื่อนย้ายสิ่งของบริเวณที่ต้องทำความสะอาด

ไปไว้ที่อื่น  ถ้าเป็นสิ่งของขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้ เช่น  โต๊ะ  ตู้  เตียง  ให้ใช้ผ้า

หรือพลาสติกผืนใหญ่ๆ คลุมไว้  เพื่อป้องกัน

ฝุ่นละอองตกใส่    

        จากนั้นใช้ไม้กวาดหยากไย่กวาด

หยากไย่บนเพดานและฝาผนังส่วนบนออก

ในขณะกวาดถ้ามีหยากไย่ติดที่ปลายไม้กวาด

จำนวนมาก ควรใช้ไม้เขี่ยหยากไย่ออกก่อน

แล้วค่อยทำความสะอาดต่อ                                                                                                                                                                                          

 

 


           

 

 

 

การทำความสะอาดเพดาน เป็นขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดบ้าน แต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันเหมือนการกวาดพื้นและในการกวาดเพดานอาจมีฝุ่น หยากไย่ ตกลงมาและโพกศีรษะ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกใส่ 

 

เกร็ดน่ารู้คู่บ้าน

                บ้านที่ปูพื้นด้วยพรม  ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นละอองออกจากพรม เพราะไม้กวาด

ไม่สามารถทำให้ฝุ่นละอองหลุดออกจากพรมได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2) การปัดฝุ่นละออง เมื่อ กวาดหยากไย่บนเพดานจะมีเศษฝุ่นละอองตกลงมา เราควรใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นละอองบนผ้า หรือพลาสติก

ที่ใช้คลุมสิ่งของอยู่ แล้วเก็บผ้าหรือพลาสติกโดยสลัดให้ฝุ่นละอองออกทำความสะอาดและพับเก็บให้เรียบร้อย

3) การกวาดพื้น  ควรใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาด

ฝุ่นละอองหรือเศษผงไปในทิศทางเดียวกัน 

ถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดไปตามแนวยาวของแผ่นไม้ 

และกวาดตามบริเวณมุมห้องใต้เตียงหรือใต้ตู้ 

เพราะบริเวณเหล่านี้จะมีฝุ่นมาก  จากนั้นกวาดเศษผงกองไว้ที่ใดที่หนึ่ง  แล้วใข้ที่ตักผงตักเศษผง

ไปทิ้งถังขยะ

       4) การถูพื้น  เป็นการทำความสะอาดพื้นบ้าน  หลังจากกวาดพื้นเรียบร้อยแล้ว  การถูพื้นมี 2 วิธี  ดังนี้

     (1) วิธีถูพื้นโดยใช้ผ้าถูพื้นไม่มีด้าม  จะใช้ถูพื้นไม้หรือถูพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ  พื้นปูกระเบื้องที่มีบริเวณแคบๆ  เพราะไม่ต้องใช้แรงมากนัก

    (2) วิธีถูพื้นโดยใช้ไม้ถูพื้น  จะใช้ถูพื้นไม้  พื้นซีเมนต์พื้นปูกระเบื้องที่มีบริเวณกว้าง

เพราะจะช่วยผ่อนแรงในการถูพื้น

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

เกร็ดน่ารู้คู่บ้าน

            การถูพื้น ให้ถูจากด้านในออกมาด้านนอก เพื่อไม่ให้เราเดินย่ำพื้นที่ถูแล้ว ถ้าเป็น

พื้นไม้ควรถูตามแนวยาวของพื้นกระดาน เพราะจะทำให้ถูได้ง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

               

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) การจัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด

เมื่อทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้ว  ควรจัดเก็บโต๊ะ  ตู้  เตียง  หรือ

สิ่งของต่างๆ  เข้าที่ให้เรียบร้อย  จากนั้นจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ทำความสะอาดบ้าน ดังนี้

       เก็บไม้กวาดหยากไย่

นำหยากไย่ที่ติดอยู่ออก

     ให้หมด  แล้ววางผิงฝา        ผนังมุมห้อง  โดยให้เอา   ด้ามไม้กวาดลงพื้น

 

       เก็บไม้กวาดดอกหญ้า

ให้เคาะสิ่งสกปรกออก แล้ว

นำไปแขวนไว้หรือวางผิง

ฝาผนังโดยเอาด้ามไม้กวาด

ลงพื้น

 

เก็บผ้าขี้ริ้วหรือผ้า  ถูพื้นไม่มีด้าม ให้ซักน้ำให้สะอาด  แล้วนำไป

ผึ่งแดดให้แห้ง

 

 

การจัดเก็บอุปกรณ์

ที่ใช้ทำความสะอาด

 

 

เก็บไม้กวาดขนไก่

    ให้เคาะสิ่งสกปรออก

แล้วนำไปแขวนไว้

 

 

          เก็บถังน้ำหรือกะละมัง

ล้างให้สะอาด แล้วคว่ำให้

เรียบร้อย

 

 

   เก็บที่ตักผง  ล้างให้สะอาด

นำไปผึ่งแดดให้แห้ง

 แล้ววางไว้

กับพื้นให้ชิดมุมห้อง

 

 

          เก็บไม้ถูพื้น ให้นำส่วนที่เป็นผ้า

ไปซักน้ำให้สะอาด  แล้วนำไปผึ่ง

แดดให้แห้ง  เมื่อแห้งแล้วนำไปใส่

ไว้กับด้าม  แล้ววางพิงฝาผนังไว้

โดยเอาด้ามลงพื้น

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

การทำความสะอาดห้องเรียน

 

 


ห้องเรียนเป็นสถานที่ใช้เรียนหนังสือ  ซึ่งนักเรียนต้องใช้ร่วมกันดังนั้นจึง

ควรช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดให้ห้องเรียนน่าอยู่ซึ่งสามารถปฏิบัติ ดังนี้

          1. ใช้แปรงลบกระดาน ลบข้อความบนกระดานดำให้เกลี้ยง

          2. จัดเก็บหนังสือเข้าตู้หรือชั้นวางหนังสือให้เรียบร้อย ใช้ไม้กวาดขนไก่

ปัดผุ่นละอองบนตู้  หรือชั้นวางหนังสือ  และใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดทำความสะอาด

          3. เก็บเศษขยะที่อยู่ในลิ้นชักออก  และยกเก้าอี้คว่ำไว้บนโต๊ะ

          4. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นห้อง โดยกวาดเศษขยะต่าง ๆออกมากองไว้

ที่เดียวกัน  จากนั้นใช้ที่ตักผงโกยเศษขยะต่าง ๆ ไปทิ้งลงในถังขยะเสร็จแล้วเก็บ

ไม้กวาดและที่ตักผงเข้าที่ให้เรียบร้อย

          5. ซักผ้าถูพื้นและนำมาถูพื้นห้องเรียนให้สะอาด  หลังจากถูพื้นแล้ว ควรซักผ้า

ถูพื้นให้สะอาด นำไปผึ่งให้ผ้าแห้ง และเก็บเข้าที่

         

6.นำเก้าอี้ที่คว่ำไว้บนโต๊ะลง  แล้วจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

7. นำขยะในถังขยะไปเททิ้งในที่ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้  แล้วล้างทำ

ความสะอาดถังขยะ ผึ่งให้แห้ง และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

        การทำงานในลักษณะต่าง ๆ ย่อมมีวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ

ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการ  รู้จักวางแผนในการทำงาน

และทำงานด้วยความรอบคอบ  เพื่อให้ทำงานต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง

และประสบความสำเร็จ

 

 


         

การวางแผนการทำงาน เป็นการกำหนดล่วงหน้าว่าจะทำอะไรเพราะอะไร

จึงต้องทำ  จะเริ่มทำเสร็จเมื่อไร  ซึ่งการวางแผนการทำงานมีความสำคัญ ดังนี้

1. ช่วยให้ผู้รับผิดชอบในงานทราบล่วงหน้าว่า  จะทำอะไรเมื่อไหร่

          2. ทำให้งานที่รับผิดชอบได้ครบถ้วน  และช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

3. ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และรอบคอบกระบวนการวางแผน

การทำงาน มีขั้นตอน ดังนี้

สำรวจและวิเคราะห์งาน

วางแผนการทำงาน

ปฏิบัติงาน และสรุปผลของงานที่ทำ


         

 


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ครูหมวย

 

กลับไปที่ www.oknation.net