วันที่ พุธ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฐมบรมราชจักรีวงศ์


เมื่อความวุ่นวายในยุคหลายของกรุงศรีอยุธยานำพาไปสู่ความล่มสลายของราชอาณาจักร "ทวิราช"(พระเจ้าเอกทัศน์และพระเจ้าอุทุมพร) ทั้งสองพระองค์ไม่อาจดำรงอยู่ได้ในเศวตรฉัตร บ้านเมืองไร้ผู้นำแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า เจ้าเมืองไหนมีอำนาจก็ตั้งตนเป็นผู้นำ หนึ่งในนั้น "พระยาวชิรปราการ(สิน)" ก็ได้นำกำลัง ๕๐๐ ฝ่ากองทัพพม่าที่โอบล้อมพระนครไปตั้งหลักเตรียมกู้แผ่นดิน

พระเจ้าตากใช้เวลา ๗ เดือนกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่า และถอยไปตั้งราชธานีใหม่ที่ "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" ทรงให้สร้างพระราชวังอย่างย่อมเพียงออกว่าราชการ เพราะในเวลานั้นยังมีสงครามอยู่เนืองๆกับทั้งพม่าและอาณาจักรโดยรอบ

ความวุ่นวายในปลายรัชกาลพระเจ้าตากมีบันทึกในพระราชพงศาวดารว่าเกิดกบฏที่กรุงเก่า(อยุธยา) พระเจ้าตากทรงให้พระยาสรรค์นำทัพไปปราบ แต่พระยาสรรค์กลับไปเข้าด้วยพวกกบฏนำทัพมาล้อมกรุงธนบุรี และจับพระเจ้าตากไปผนวชที่วัดอรุณราชวราราม

ภายหลังสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ทองด้วง) กลับมาจากทำศึกที่กัมพูชา ก็ได้สืบสวนลงโทษพระยาสรรค์ผู้ก่อการเป็นกบฏ และให้ประหารชีวิตพระเจ้าตากเพราะทรงวิปลาสจนเป็นเหตุให้เกิดกบฏ ข้าราชการทั้งปวงจึงอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงดำริว่า "หัวใจอยุธยา" ยังคงมีอยู่ในคนสยาม ครั้นบ้านเมืองโดนเผาทำลายนั้นก็เสมือนว่าหัวใจถูกทำลายลงไปด้วย จึ่งมีพระราชโองการให้สถาปนาพระบรมมหาราชวังเช่นกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาอีกครั้ง มีพระราชบัญชาให้ไปรื้อกำแพงพระนครมาสร้างพระบรมมหาราชวังกรุงเทพ ทั้งนี้เพื่อให้ดำรงไว้ซึ่ง "หัวใจอยุธยา" ให้คนสยามได้เห็นว่า "อยุธยายังไม่สิ้น"


ข่าวการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขจรขจายไปยังกรุงพม่า พระเจ้าอังวะนำทัพใหญ่มาอีกครั้ง โดยจัดทัพเป็นเก้าทัพเตรียมบดขยี้กรุงเทพฯ ร.๑ และ กรมพระราชวังบวร(วังหน้า) พระอนุชาธิราชวางกลศึกยับยั้งศัตรูที่นอกเมือง ทำลายทัพใหญ่สุดก่อน จนเกิดเป็นสงครามที่ทุ่งลาดหญ้า การใช้กำลังน้อยเข้าต่อกรคนมากจนได้รับชัยชนะ

หลังจากสงครามเก้าทัพสิ้นสุดลงบ้านเมืองก็มั่นคงขึ้น ร.๑ ทรงโปรดให้บูรณะประเพณีแบบแผนธรรมเนียมราชสำนักกรุงศรีอยุธยา ทั้งตำรากฎหมาย วรรณคดี นาฏกรรมชั้นสูง ต่างๆมากมาย เพื่อไม่ให้สาบสูญไปพร้อมกับกรุงเก่า

วันนีวันที่ ๖ เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกบรมราชจักรีวงศ์ ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์และบรรพชนผู้เสียชีพแลกแผ่นดินทุกพระองค์/ทุกท่าน และขอให้บูรพมหากษัตริย์และบรรพชนผู้กล้าปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตราบนานเท่านาน เทอญ สาธุ

 

โดย เสฐียนพงษ์_แซ่ตั้ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net