วันที่ พุธ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้น้องๆ ที่สามจังหวัดชายแดนใต้


-----------------------------------------------------------------------------------------

เป็นโครงการ ร่วมสนับสนุนทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ

กับศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบ โดยกลุ่มบูหงารายา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการนี้ช่วยเหลือเด็กๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร?

ผมขอเอาจุดประสงค์ของกลุ่มบุหงารายามาให้อ่านดังนี้ครับ

จุดประสงค์หลักของศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบของกลุ่มบูหงารายา

เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมทุนทางสังคม

ที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก

 ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นเครือข่ายระหว่าง

เด็กและสตรีในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่

 ทำให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม

สร้างความเข้าใจอันดี เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

 

=========ข้อมูลองค์กร===============

กลุ่มบูหงารายา (Bunga Raya Group) เป็นองค์กรภาคประชาสังคม

ที่ดำเนินโครงการเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบในชายแดนใต้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา

 อนุรักษ์ และส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไข

ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวที

ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข มีความเคารพ

และเชื่อมั่นในวิถีของชุมชน นอกจากนี้ทางกลุ่มฯมีความพร้อม

ที่จะทำงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ตนเองพึ่งได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี

(Convention on the Rights of the Child – CRC)

Bunga Raya อ่านว่าบูหงา-รายอ เป็นภาษามลายู หมายถึง ดอกชบา

 เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี และดอกชบา

สื่อถึงความเป็นมิตรภาพ

=====================================

 

พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ย่อมส่งผลกระทบให้กับผู้ที่อาศัย

อยู่ไม่มากก็น้อย แต่หลายท่านคงอยากจะตัดคำว่า ก็น้อย อออก

เพราะผลกระทบที่เด็กในพื้นที่ได้รับนั้น มันมากมาย และส่งผลต่อ

ชีวิตของพวกเขาในภายภาคหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย

หากองค์กรต่างๆ ไม่มาช่วยเหลือกันอย่างจริงจังแล้ว อนาคตของน้องๆ

 และอนาคตของจังหวัดทั้งสามนั้นคงจะก้าวไปอย่างลำบาก

ไม่บ่อยครับที่จะได้เจอโครงการดีๆ ที่ช่วยเหลือน้องๆ

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผมคิดว่าหลายท่านคงอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยทางไหนดี

ลองศึกษาและพิจารณาโครงการนี้ดูครับ หากว่าท่านเห็นควรก็บริจาคได้ดังนี้ครับ

 

บริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ

 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน

จังหวัดชายแดนใต้ 

เลขที่บัญชี 763-0-11265-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี

 

บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม/อาหาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

โครงการและการจัดค่ายของน้องๆ

สามารถเลือกส่งสิ่งของได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกช่องทาง

ที่ท่านสะดวก ดังต่อไปนี้


1) ไปรษณีย์ไทย เลือกส่งด้วยบริการดังนี้
- บริการพัสดุไปรษณีย์
บริการจัดส่งพัสดุในราคาประหยัด

สำหรับส่งของน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม


- บริการโลจิสโพสต์
บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่าง

พิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่


ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thailandpost.com/service.php?cid=2

หรือโทร 02-831-3131

2) ขนส่งสายใต้ ฝากส่งพัสดุภัณฑ์ไปกับรถโดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.transport.co.th/ หรือโทร 02-422-4413

 

ที่อยู่ผู้รับ : สำนักงาน/ศูนย์ประสานงาน กลุ่มบูหงารายา 76/7 ถนนหนองจิก

ซอย 8 ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

 

หากอยากสอบข้อมูลเพิ่มเติม ก็ติดต่อได้ดังนี้ครับ


โทร. 073-337-348 หรือ
คุณอดัม 084-445-6174 และ
คุณต่วนซอบารียะห์ 084-861-3432

 

หากท่านพิจารณาเห็นควรแล้ว และได้ช่วยเหลือ ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขจากการให้นี้ครับ

ที่มา และภาพประกอบ: http://www.helplink.net/dev/news_activity_detail.php?id=95

………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : ปล. ท่านผู้ที่บริจากเงินแล้วรบกวน Fax ใบโอนเงิน มาที่ศูนย์

ประสานงานด้วยนะครับ ที่ 073-337-348 และกรุณาแจ้งชื่อ

 หมายเลขติดต่อกลับด้วยครับผม เพราะจะให้ง่ายต่อการส่งหนังสือขอบคุณครับ

..................................................................................................................

เข้าเยี่ยมเว็บขององค์กร ได้ที่ : www.bungarayanews.com

หรือทาง Face book   ได้ที่ : http://www.facebook.com/bungarayanews

หรือจะติชมทาง E-Mail  ได้ที่ : bungarayanews@gmail.com

.............................................................................................................................................................

โดย Abraham

 

กลับไปที่ www.oknation.net