วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การใหญ่ของแผ่นดินจักสำเร็จด้วยความสามัคคี


นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีการสันนิษฐานว่ามี ตราพระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน เพราะมีในบันทึกของชาวต่างชาติที่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์อยุธยาว่ามีตรา ลัญจกรประจำพระองค์ แต่ไม่ได้ระบุถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ นักประวัติศาสตร์ได้คาดว่าน่าจะเป็นรูปพระครุฑพ่าห์(ธงครุฑที่เราเห็นในรถ พระทีนั่ง)เพราะความเชื่อโบราณที่ว่ากษัตริย์คือพระนารายณ์อวตาร ดังนั้นการใช้ครุฑซึ่งเป็นพาหนะของพระนารายณ์เป็นสัญลักษณ์จึงเหมาะสมด้วย ประการทั้งปวง

ในประเทศจีนสมัยที่ยังมีฮ่องเต้(สมบูรณาญา สิทธิราชย์เต็มขั้น)ก็มีการใช้พระราชลัญจกรเป็นตราแผ่นดิน โดยในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ได้นำหยกมาแกะเป็นมังกรห้าตัวพันกัน และจารึกคำว่า “ลิขิตสวรรค์บัญชา อายุยืนหมื่นปี” และใช้สืบมาจนถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น และยุคสามก๊ก

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงดำริให้สร้างตราแผ่นดิน(อาร์ม แผ่นดิน) โดยถือเอาแบบตะวันตก (ตามภาพ) และได้จารึกคำว่า “สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฒิ สาธิกา” -การใหญ่ของแผ่นดินจักสำเร็จด้วยความสามัคคี เพื่อเตือนสติประชาชนและข้าราชการ เจ้านายทุกคนทุกพระองค์ และภายหลังต้องเสียดินแดนตราอาร์มแผ่นดินนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไป(เหตุที่ยกเลิก นั้นเพราะทรงดำริว่าเอาแบบฝรั่งมากเกินไป และในตราแผ่นดินมีสัญลักษณ์ของประเทศลาวและมาลายูซึ่งเสียดินแดนไปแล้ว)

ปัจจุบันตราแผ่นดินคือตราพระครุฑพ่าห์

แต่ตราแผ่นดินที่สร้างขึ้นในสมัย ร.๕ ก็ไม่สูญหายไปเลยทีเดียว ตรานี้ยังใช้ในศาลยุติธรรม ตราประจำโรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นตราที่ติดหน้าหมวกตำรวจ และของกรมป่าไม้ (ใช้เพื่อไล่ผีและรุขเทวดาเวลาจะตัดไม้ใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าตัด)

ความหมายของตรานี้ไม่ได้อยู่ที่สัญลักษณ์ว่าจะสวยงาม คมขลังอย่างไร แต่สำคัญที่คำจารึกที่ว่า “การใหญ่ของแผ่นดินจักสำเร็จด้วยความสามัคคี” ต่างหากครับ

โดย เสฐียนพงษ์_แซ่ตั้ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net