วันที่ เสาร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อภิสิทธิ์ ยังคง..พลิ้วลมบน !!! โพลนี้ชี้ชัด .. มาร์ค คะแนนนิยมสูง ..เกินคำว่า..สอบผ่าน !!!...ตรงข้ามกับคำโม้ของ แม้ว ทุกประการ !!! ..


.. ขอบคุณภาพจาก เนชั่น และ อื่นๆในอินเตอร์เน็ต ..

..............................................

อภิสิทธิ์ ยังคง..พลิ้วลมบน !!! โพลนี้ชี้ชัด .. มาร์ค คะแนนนิยมสูง ..เกินคำว่า..สอบผ่าน !!!...ตรงข้ามกับคำโม้ของ แม้ว ทุกประการ !!! ..

 

 

แม้ภาพรวม..

คะแนนนิยมของรัฐบาลอภิสิทธิ์..

จะลดลงในทุกๆด้านต่างจากการสำรวจเมื่อ ๓ เดือนก่อนของนิด้าโพล..

ทว่า คะแนนนิยมในผลงานของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กลับยังคงตัวเลขที่สูงอยู่เหมือนเดิม และ หากพิจารณาดูตัวเลขคะแนนนิยม ณ ปัจจุบันที่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับจากผลสำรวจในครั้งนี้ เราจะพบว่าอัตราการลดลงของคะแนนนิยมนั้นไม่ได้มากมายตามการคาดหมายของฝ่ายตรงข้ามแต่ประการใด ..

แม้ว่าที่ผ่านมานั้นภายหลังสิ้นปี ๒๕๕๓ ย่างเข้าปี ๒๕๕๔ มา รัฐบาลจะประสบกับปัญหารุมเร้ามากมาย ไม่ว่าจะเรื่องข้าวของแพง น้ำมันปาล์ม ม็อบพันธมิตรฯ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ ปัญหาภัยพิบัติทางภาคใต้..

ทว่า การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลหากมองดูตามตัวเลขคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ ณ ตอนนี้ ถือว่ารัฐบาลทำได้ดี และ สอบผ่านมาได้อย่างหวุดหวิด เพราะหากเราหันกลับไปมองดูปัญหาต่างๆที่รุมเร้ารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานั้น มันมีแต่ปัญหาหนักๆทั้งนั้น และ มันก็รุมเข้ามาภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ ๒ - ๓ เดือน ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆ ที่ข่าวสารข้อมูลต่างๆในด้านลบ จะเข้ามากลบเกลื่อนผลงานดีๆที่รัฐบาลเคยทำมา .. 

สิ่งที่พอจะมองเห็นความสดใสในอนาคตของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องของผลงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่ใช่คะแนนสอบตกเหมือนโพลบางโพลก่อนหน้านี้ของสำนักโพลบางสำนัก .. 

การสำรวจคะแนนผลงานการทำงานของรัฐบาลในครั้งนี้ นิด้าโพลสำรวจในช่วงที่รัฐบาลประสบปัญหาอยู่กับเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางภาคใต้ เราจะเห็นว่าคนใต้ฟีดแบคกลับมาหารัฐบาลในภาพรวมด้วยความไม่พึงพอใจในผลงานของทางรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ..

ทว่า ในทางกลับกันคนใต้กลับยังคงให้คะแนนนิยมในผลงานนายกรัฐมนตรี.. สูงลิบลิ่ว !!!..

ภาคอีสาน ยิ่งแปลกหนัก คะแนนผลงานในภาพรวมของรัฐบาล มีคะแนนที่สูงขึ้น ในขณะที่คะแนนนิยมในผลงานของนายกรัฐมนตรีนั้นก็ลดลงในเปอร์เซนต์ที่ไม่มากมายอะไร ..

ภาคเหนือ น่าชื่นใจที่สุดสำหรับนายกรัฐมนตรี เพราะประชาชนทางภาคเหนือให้คะแนนนิยมผลงานนายกรัฐมนตรีสูงขึ้น ..

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าคะแนนนิยมผลงานรัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี ในส่วนของภาคกลาง และ กรุงเทพมหานครนั้น ลดลงไปค่อนข้างเยอะ ..

ทว่า ตัวเลขความพึงพอใจของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีณ ปัจจุบัน ..

ก็ยังคงตัวเลขที่สูง..เกินคำว่าสอบผ่านอยู่ดี !!!..

อ่านรายละเอียดผลโพลฉบับเต็มได้ตามนี้ครับ ..

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ คะแนนนิยมรัฐบาลอภิสิทธิ์หล่นฮวบ

http://www.ryt9.com/s/nnd/1125098

...................................................

จากผลโพลนี้..

คะแนนผลงานโดยรวมของรัฐบาล จากสำรวจในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อผลงานโดยรวมของรัฐบาล เท่ากับ ๕.๓๕ คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐  มีคะแนนตามรายภูมิภาค เป็นดังนี้

ภาค                             มี.ค. ๒๕๕๔    /  ธ.ค. ๒๕๕๓     =   ลด / เพิ่ม

ภาคอีสาน                    ๖.๒๗ คะแนน    / ๕.๖๗ คะแนน     =  เพิ่ม ๐.๖  คะแนน
 
ภาคเหนือ                     ๕.๔๙ คะแนน   /  ๕.๖๙ คะแนน    =   ลด ๐.๒    คะแนน
 
ภาคกลาง                     ๕.๒๕ คะแนน   / ๖.๐๔ คะแนน     =  ลด ๐.๗๙ คะแนน
 
กทม. ปริมณฑล            ๕.๑๕ คะแนน   / ๕.๖๗ คะแนน      =  ลด ๐.๔๒ คะแนน
 
ภาคใต้                          ๔ . ๙๗  คะแนน  / ๖.๖๐ คะแนน     =  ลด ๑.๖๓  คะแนน
 
 
โดยรวมทุกภูมิภาค      มีนาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลได้  ๕.๓๕    คะแนน
 
                                 ธันวาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลได้  ๕.๙๓   คะแนน
 
                                            **** คะแนนลดลง   ๐.๕๘   คะแนน
 
....................................................
 
 
 
 
 
 
คะแนนความพึงพอใจ..
 
ผลงานนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ..
 
จากสำรวจในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อผลงานโดยรวมของ
รัฐบาล เท่ากับ ๖๒.๙๗ เปอร์เซนต์.. โดยเฉลี่ยตามภูมิภาคดังนี้..
 
 
 
ภาค                      มี.ค. ๒๕๕๔      ธ.ค. ๒๕๕๓        ลด / เพิ่ม
 
ภาคใต้                 ๘๔.๕๒  %     /  ๘๙.๓๗ %     =  ลด  ๔.๘๕  %
 
ภาคเหนือ              ๖๒.๗๒  %     /   ๖๐.๘๔  %     =  เพิ่ม ๑.๘๘  %
 
ภาคอีสาน              ๖๐.๔๕  %     /  ๖๕.๘๐  %      =  ลด  ๕.๓๕  %
 
ภาคกลาง              ๖๐.๒๑   %     /   ๗๓.๔๙ %      =  ลด  ๑๓.๒๘ %
 
กทม. ปริมณฑล     ๕๓.๖๗  %     /   ๖๘.๘๖  %      =  ลด ๑๕.๑๙  %
 
 
โดยรวมทุกภูมิภาค     คะแนนความพึงพอใจผลงานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
                                มีนาคม ๒๕๕๔            เฉลี่ย      =  ๖๒.๙๗   %
 
                                ธันวาคม ๒๕๕๓           เฉลี่ย      =  ๗๑.๕๕   %
 
                                *** คะแนนลดลง         เฉลี่ย       =    ๘.๕๘    %
 
......................................
 
 
 
ผลโพลนิด้าครั้งนี้
 
ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาลในทุกๆ ๓ เดือน ..
 
จึงเป็นผลโพลที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือมากกว่าผลโพลสำนักอื่นๆก่อนหน้านี้มาก ..
 
เหตุเพราะนิด้าโพลไม่ได้ออกผลโพลถี่ยิบเหมือนโพลไข่แม้ว ที่ขยันปั้นแต่งตัวเลขออกมาถล่มคะแนนนิยมของฝ่ายรัฐบาลชนิดสัปดาห์ต่อสัปดาห์ จนคนดูงงเพราะมันไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริง โพลไข่แม้วส่วนใหญ่ผลสำรวจจะมีตัวเลขที่มันจะสวิงไปหาพรรคเพื่อไทยจนเว่อร์ พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็มีการเอาคะแนนนิยมไปปั้นแต่งๆให้จนมากผิดปกติ ..
 
คะแนนนิยมของรัฐบาลอภิสิทธิ์ หากจะว่าไปแล้วในช่วงที่มีวิกฤตปัญหาคะแนนนิยมก็มักจะลดลงตามสถานการณ์ปัญหาต่างๆ หรือ ตามข่าวสารด้านลบต่างๆ ..
 
ทว่า การที่คะแนนนิยมรัฐบาลอภิสิทธิ์จะลดลงแบบฮวบฮาบและไปแพ้ให้กับคู่แข่งที่ไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมยังเผาบ้านเผาเมืองเป็นว่าเล่นอย่างที่พวกพรรคเพื่อแม้วของทักษิณออกมาโพนทะนาตีกินเพื่อสร้างกระแสนั้น มันดูจะเว่อร์ไปนิด และ เพี้ยนจนเกินเลยไปหน่อย !!..
 
หากใครยังจำได้เราจะพบว่า ช่วงพีคสุดของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็น่าจะเป็นช่วงหลังเหตุการณ์นองเลือดเมื่อปีกลาย ที่รัฐบาลนำพาประเทศกลับออกมาจากขุมนรกได้สำเร็จ คะแนนนิยมของรัฐบาลดีมาเรื่อยๆจนมาถึงปลายปีคะแนนนิยมถือว่าดีสุดๆ เพราะมีภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่ดีเข้ามาเสริม ..
 
ทว่า พอเริ่มปีใหม่รัฐบาลก็เจอปัญหาหนักตั้งแต่ต้นปี เพราะมีม็อบขี้ไก่ปิดถนนในกรุงเทพฯ และ เรียกร้องให้ทหารปฏิวัติ พร้อมเชิญชวนท้าทายให้รัฐบาลสลายการชุมนุม ต่อจากม็อบสามร้อยส้วมเต็มของพันธมิตรฯ ก็เป็นคิวป่วนเมืองของพวกไพร่แดง ที่มาเรียกร้องการประกันตัวพวกแกนนำไพร่แดง ซึ่งการที่ศาลให้ประกันตัวไพร่แดงนั้น น่าจะมีส่วนในคะแนนความพึงพอใจรัฐบาลอยู่มากเหมือนกัน จึงทำให้คะแนนนิยมในกรุงเทพฯ ของรัฐบาลและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลดลง ..
 
คะแนนรัฐบาลมาลดลงอีกในเรื่องข้าวของแพง โดยเฉพาะเรื่องน้ำมันปาล์ม ต่อเนื่องมาถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ มีเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมากระทบทำให้ภาวะเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาต่างๆค่อนข้างจะทำได้ลำบาก ..
 
สุดท้ายก็มาเรื่องร้ายๆ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครั้งรุนแรงอีกครั้งหนึ่งของพี่น้องชาวใต้ ที่ว่ากันว่าเสียหายเป็นหมื่นๆล้าน ตรงนั้นมันก็นำมาซึ่งคะแนนความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลลดลงตามไปด้วย คะแนนเหล่านี้จะว่าไปแล้วก็คือ ..
 
คะแนนพลังเงียบ ไปๆมาๆ ขึ้นๆลงๆ ตามสภาพการณ์ของภาวะปัญหาต่างๆ ..
 
แก้ได้ทันก็พุ่ง แก้ไม่ทันก็ร่วง แก้ได้ดีก็สอบผ่าน แก้ได้แย่ก็สอบตก เป็นช่วงๆ !!!..
 
..................................
 
 
 
 
 
จากผลโพลนี้เราจะเห็นว่า ..
 
การคงตัวเลขความพึงพอใจในผลงานของนายกรัฐมนตรีได้ในระดับตัวเลขที่สูงแบบนี้ เสมือนหนึ่งเป็นการตบหน้า ทักษิณ ชินวัตร มหาเศรษฐีหนีคุกอยู่เหมือนกัน ..
 
เนื่องเพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้ ทักษิณ ชินวัตร โฟนอินมาคุยโม้กับลูกพรรคว่าจะกวาดที่นั่ง ส.ส. มากกว่า ๒๗๐ ที่นั่ง เพราะคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยกำลังดี ฟังแล้วก็ได้แต่ขำจนแทบตกเก้าอี้ !!!..
 
ที่สำคัญ ทักษิณ ชินวัตร ออกมาโม้จนขี้ฟันกระเด็นว่าคะแนนนิยมของพรรคเผาไทยเพื่อแม้วกำลังดีวันดีคืนเพราะผลงานรัฐบาลตกต่ำนั้น ..
 
ทักษิณ ชินวัตร พูดในวันที่ตัวเขานั้นกำลังหมดสภาพ ..
 
หมดบทบาทสำคัญในสายตาของลูกพรรค  !!!..
 
โดยเฉพาะการเฉ่งด่าลูกพรรคแบบยับเยินขนาดนั้น และ การใช้อำนาจบาตรใหญ่ในเรื่องจะตัดสินใจเลือกใครเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้น เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ที่รอวันปริแตกและเน่าเปื่อยเป็นบาดทะยัก ..
 
พรรคเพื่อไทยของทักษิณ มีสภาพเหมือนคนป่วยใกล้ตาย ลูกพรรคตอนนี้ก็รอที่จะเผ่นออกจากพรรคเพื่อไปซบรังใหม่กันทั้งนั้น การเข้ามาของกลุ่มแกนนำไพร่แดง แน่นอนว่ามันจะทำให้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยลดลงอย่างแน่นอน ..
 
ยิ่งคะแนนนิยมในตัว นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ยังคงมีเปอร์เซนต์สูงในทุกๆภูมิภาคทั่วประเทศ ..
โอกาสของทักษิณ ชินวัตร และ ลูกสมุน ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกัน ..
 
ดังนั้น ..อย่าได้แปลกใจ ถ้าหากตอนนี้จะมีลูกสมุนแม้วหลายๆตัว ..
 
โดยเฉพาะ ตู่ จตุพร ที่ออกมาร้องแรกแหกกระเชอล่วงหน้า..
 
เพื่อเตรียมกล่าวหาว่า..รัฐบาลโกงการเลือกตั้ง ..ตามฟอร์ม !!!..
 
หากพรรคเพื่อไทย แพ้ พรรคประชาธิปัตย์  !!!!..
 
...................................
 
วินเซนต์
 
ริมโขง   บึงกาฬ
 
๙  เมษายน  ๒๕๕๔
 
...................................


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

โดย vincentoldbook

 

กลับไปที่ www.oknation.net