วันที่ เสาร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก แถลงข่าว สานงานต่อในการขับเคลื่อนเพื่อพื้นที่ระยอง


13.00 น. เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก แถลงข่าว

สานงานต่อในการขับเคลื่อนเพื่อพื้นที่ระยอง

ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก สุทธิ อัชฌาศัย กล่าวว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในการสานงานขับเคลื่อนเพื่อพื้นที่ระยอง จำนวน 200 คน ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก  กรณีที่บริษัทสยามเอทาทอล ได้ปล่อยสารเอทาทอล ลงลำคลองสาธารณะ และลำคลองน้ำที่การประปาจังหวัดได้นำน้ำไปทำน้ำประปา ทำให้สารเอทาทอลปนเปื้อนในน้ำประปา

และทางเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จะนำมวลชนคนมาบตาพุด และคนระยองไปพบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ระงับและทบทวนการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง แม้ทางเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกได้ยื่นหนังสือร้องเรียนนี้มานานมากแล้ว แต่ผลระงับยังไม่มีการดำเนินการออกมา นับเป็นความลมเหลวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างสิ้นเชิง

และการที่รัฐบาลยังไม่จัดทำประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้พื้นที่จังหวัดระยองทุกพื้นที่ รัฐบาลก็ล้มเหลว เวลาที่เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ประชาชนจังหวัดระยองเสนอเรียกร้องให้ประกาศ ก็ยังไม่ประกาศตามคำเรียกร้อง ร้องเรียนของคนระยอง นับเป็นความล้มเหลวของรัฐบาล

คนระยองนั้นสูญเสียอาชีพดั้งเดิม อาชีพเกษตร ที่ใกล้จะล่มสลาย และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามก็ถูกประชากรแฝงทำให้สังคมในระยองอ่อนแอลง

เมื่อรัฐบาลยุบสภา และเลือกตั้ง เราได้นัดประชาชนคนระยองและนัดตัวแทนพรรคการเมือง มาฟังประชาชนคนระยองเรียกร้องต้องการการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดระยอง ที่มีความเจริญและปลอดภัยที่แท้จริงอย่างไร เราจะจัดเวทีเป็นเวทีสาธารณะให้สังคมได้รับรู้ความจริง และรับรู้การเคลื่อนไหวของประชาชนคนระยองว่าเป็นการเคลื่อนไหวตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2

นโยบายของพรรคการเมืองที่หากได้เป็นรัฐบาล จะพัฒนาตะวันออก และจังหวัดระยอง ต้องชัดเจนและมีความเป็นธรรมกับคนภาคตะวันออก และคนระยอง

ในการแถลงข่าวของผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ยังมีเสียงของตัวแทนประชาชน นางพยง บอกว่า “คนระยองได้ร่ำร้องกันมาเนิ่นนานก็แล้ว ยื่นหนังสือร้องเรียน ให้รัฐบาลแก้ไข การร้องเรียนนั้นร้องเพื่ออะไร ก็เพื่อตัวเองและเพื่อลูกหลานในอนาคตนั่นเอง”

สุทธิ อัชฌาศัย ได้ยืนยันอีกครั้งว่าเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก และมวลชนคนระยอง ได้นัดหมายสิ่งที่จะเคลื่อนไปตามที่เห็นพ้องต้องกัน คือ

วันที่ 19 เมษายน 2554 จะเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กรณีบริษัทสยามเอทาทอล ที่ผลิตสารฟินอล ปล่อยเอทาทอลลงลำคลองและทำให้น้ำประปาปนเปื้อนเอทาทอล ขอให้ผู้ว่าราชการประกาศเตือนประชาชนในเรื่องน้ำประปาด้วย

วันที่ 21 เมษายน 2554 ประชาชนระยองจะเข้ายื่นหนังสือรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ คุณกิตติ และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามเรื่องที่เคยยื่นหนังสือร้องเรียนไปแล้ว และติดตามความพร้อมของรัฐบาลที่ประกาศให้พื้นที่ทุกพื้นที่ของจังหวัดระยองเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 เมษายน 2554 บริษัทโรงงาน IRPC จัดฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่โรงงานไออาร์พีซีจะเข้ามาขยายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประชาชนระยองทุกพื้นที่จะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

สุทธิ อัชฌาศัย ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าในการขับเคลื่อนภาคประชาชนคนระยองในเดือนกันยายน เราจะแถลงให้ทราบอีกครั้ง..

โดย sutti19

 

กลับไปที่ www.oknation.net