วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

. . . ซั บ น้ำ ต า โ ล ก แ ล ะ เ ร า . . .
๏ เถอะน้ำตาให้เราและให้โลก 
อีกครั้งน้ำตาโศกลบรอยเศร้า 
น้ำตาจากอุทกภัยโลกและเรา 
เพื่อบันทึกและบรรเทาอย่างเข้าใจ 

๏ เพื่อรับรู้บทเรียนเพื่อเรียนรู้ 
โลกถูกกระทำอยู่จนป่วยไข้ 
ด้วยน้ำมือเราไม่ใช่ใคร 
เมื่อโลกรับไม่ไหวจึงให้คืน 

๏ เราถูกกระทำเพราะโลกป่วย 
ถ้าเราไม่ช่วยคงยากฝืน 
ช่วยโลกเพื่อช่วยเราให้หยัดยืน 
ให้โลกได้ฟื้นตื่นอีกครั้งครา 

๏ ให้น้ำตาล้างตาที่บอบช้ำ 
ให้หัวใจจดจำเพื่อย้ำว่า 
โลกและเราถูกกระทำด้วยกันมา 
โลกและเรารอเยียวยาโลกและเรา 

๏ ให้หัวใจบอกใจในส่วนลึก 
โดยสามัญสำนึกที่ร้อนเร่า 
ซับน้ำตาครานี้เพื่อบรรเทา 
น้ำตาโศกลบรอยเศร้าอย่างเข้าใจ 

๏ เถอะน้ำตาให้เราและให้โลก 
ผ่านอีกครั้งน้ำตาโศกหัวใจไหว 
โลกและเราเรียนรู้ลึกภายใน 
เพื่อก้าวไปต่อไปโลกและเรา !. 

........................................ 

(หมายเหตุ : ร่วมส่งกำลังใจแด่พี่น้องภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัย) 

โดย naitiwa

 

กลับไปที่ www.oknation.net