วันที่ อังคาร เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

>> กับดัก (หลุมลึก) ..ของธุรกิจครอบครัว กับการพัฒนาคน


 

     ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยมีประมาณ  90 %  ส่วนใหญ่ก็จะเติบโตมาจาก

ธุรกิจครอบครัว  และก็ค่อย ๆ ขยายเติบโตมากขึ้น  ...แน่นอนอยู่แล้วว่าเจ้าของ

ธุรกิจจะต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า

ก็จะว่าด้วยเรื่องระบบต่าง ๆ  ที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น ระบบ ISO ฯลฯ  และยิ่ง

ถ้าเป็นธุรกิจอาหารด้วยแล้ว ระบบก็ต้องเยอะหน่อย เช่น GMP  HACCP  เป็นต้น

มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถขายของได้  ...สิ่งหนึ่งที่ผมพบเจอจากการที่เข้าไป

ให้ปรึกษาในงาน HROD  พบว่าเจ้าของธุรกิจครอบครัวทำระบบเพื่อให้รู้ว่ามีระบบ

ไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริง ๆ  จัง ๆ ตามข้อกำหนด พอจะตรวจกันทีก็ระดมกันทำ

เอกสารกันเสียยกใหญ่     หรือบางครั้งมีการจัดฝึกอบรมภายใน

พนักงานส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าอบรมได้ เพราะต้องเตรียมรับการ Audit

มีอยู่องค์กรหนึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่เติบโตมา 20 กว่าปี ปัจจุบันมีพนักงาน

พันกว่าคน  แต่ช่วงหลังเริ่มขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ  ที่มีระบบที่ลูกค้าต้องการ

มากมาย  แต่ทำไมถึงขาดทุน?  ...ย้อนกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่ต้องพัฒนา

ควบคู่กันก็คือเรื่อง "คน"  ซึ่งผู้บริหารองค์กรนี้มองข้ามเรื่องการพัฒนา

อย่างสิ้นเชิงจนพนักงานเริ่มลาออก  ธุรกิจเริ่มขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ TF : Training Fund ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ...ซึ่งผมเองก็เข้ามาให้คำปรึกษา โดยออกแบบให้

เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร อาทิเช่น หลักสูตร "ยอดหัวหน้างาน..

ที่องค์กรปรารถนา" , " จิตสำนึกด้านคุณภาพ", "การสอนงาน"

"การวางแผนงานแบบ PDCA", "การลดความสูญเปล่าในองค์กร" 

เป็นต้น   จากที่ได้พูดคุย กับผู้บริหารฝ่าย HR  ได้รับ Feedblack  ที่ดี

จาก Engineer ที่ขาดทักษะเรื่องการบริหาร และบริหารคน 

ก็เริ่มเปลี่ยนตนเองในทางที่ดีขึ้นมาก...  แต่กับดัก

(หลุมลึกและใหญ่) นั้น ผมจะขอต่อใน Entry หน้านะครับ..

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net