วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อุทัยธานี เมืองแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง (ตอน 5)


ตอน 5 ขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี (ข้อมูลจากวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุทัยธานี) มาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้รับทราบกันครับ วาระแรกขอนำเสนอบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ก่อนครับ

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกมีพระนามเดิมว่า ทองดี เกิดที่บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยธานี (จังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบัน) ครอบครัวของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกได้มาตั้งนิวาสถานอยู่ที่บ้านสะแกกรังระยะหนึ่ง แล้วจึงย้ายไปอยู่กรุงศรีอยุธยา

ท่านทองดีแต่งงานกับหญิงสาวในตระกูลเศรษฐีชาวจีนชื่อดาวเรือง หรือหยก ณ บ้านจีน ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอักษรสุนทร ตำแหน่งเสมียนตรามหาดไทย มีหน้าที่ราชการทำท้องตราไปมากับหัวเมืองฝ่ายเหนือ

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก มีพระโอรส-ธิดา กับพระอัครราชาหยก 5 พระองค์ ดังนี้

1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี พระนามเดิมว่า สา

2. พระเจ้ารามณรงค์ ไม่ปรากฏพระนามเดิม

3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระนามเดิมว่า แก้ว

4. พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระนามเดิมว่า ด้วง

5. สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระนามเดิมว่า บุญมา

พระอักษรสุนทรกำเนิดที่บ้านสะแกกรัง ฉะนั้นชาวอุทัยธานีจึงได้สร้างพระอนุสาวรีย์พระองค์ท่านไว้บนยอดเขาสะแกกรัง เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวอุทัยธานี และในฐานะที่พระองค์เป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จึงไปกระทำพิธีถวายสักการะที่พระอนุสาวรีย์พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 6 เมษายน

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net