วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อุทัยธานี เมืองแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง (ตอน 6)


ต่อจากตอน 5 ที่ได้กล่าวถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไว้แล้ว ตอน 6 นี้ขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองของเมืองอุทัยธานี

พระยาประธานนคโรไทย (รอด)

พระยาประธานนคโรไทย (รอด) เป็นบุตรของนายจันทร์ มหาดเล็กหุ้มแพร เกิดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2346 ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ เมื่อ พ.ศ. 2361 ต่อมาในปี พ.ศ. 2363 ได้เป็นปลัดเวรมหาดเล็ก และนายเวรมหาดเล็ก พ.ศ. 2370 รับตำแหน่งที่เมืองอุไทยธานี จนถึง พ.ศ. 2376 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ขอมาอยู่กรมมหาดเล็ก ได้รับราชการอีกหลายแห่ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2418 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองอุไทยธานี และเป็นพระยาประธานนคโรไทย จางวางกำกับเมืองอุไทยธานีในเวลาต่อมา ท่านเป็นเจ้าเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยมาก เป็นผู้ที่มั่นในความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง เคยจัดงานสมโภชพระชนมพรรษาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 5429

พระยาประธานนคโรไทย (รอด) สมรสกับคุณหญิงนวน บุตรีของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) มีบุตรธิดา ดังนี้

1. พระพิทักษ์อุไทยเขตร (ขำ)

2. พระยาประธานนคโรไทย (ชื่น)

3. พระยาพิไชยสุนทร (ชม)

4. นางภู่ ภรรยาของหลวงภูมิเมือง ต้นตระกูลรัตนะวราหะ

พระยาประธานนคโรไทย (รอด) ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2440 รวมอายุได้ 94 ปี

(ข้อมูลจากวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุทัยธานี)

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net