วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อุทัยธานี เมืองแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง (ตอน 7)


บุคคลสำคัญทางการเมืองของเมืองอุทัยธานีท่านที่ 2 นะครับ

พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ นามเดิมชื่อ โต๊ะ อัมระนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ที่บ้านสะแกกรัง เป็นบุตรคนเล็กของหลวงศรีทิพบาล (ดู่) ได้ศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนอุโปสถาราม ต่อมาได้ถวายตัวไว้กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัฒน์วิศิษฐ์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2455 ได้เข้ารับราชการตำแหน่งผู้พิพากษาที่ 6 ทำการพนักงานอัยการ และต่อมาได้เป็นผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นับเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จวิชากฎหมายสูงสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาในปี พ.ศ. 2466 ได้เป็นผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ เจ้ากรมกองฎีกา กรมราชเลขาธิการ ผู้ช่วยราชเลขาธิการ แผนกกฤษฎีกา อธิบดีกรมกฤษฎีกา และองคมนตรี ตามลำดับ ออกจากราชการเมื่ออายุ 39 ปี สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี และเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ท่านเป็นนักการเมืองที่ต่อสู่ทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนต่อสู้ให้มีกฎหมายพรรคการเมืองขึ้น ชีวิตในบั้นปลายได้บริจาคที่ดินเพื่อการกุศล จึงนับว่าท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง และสร้างความเจริญให้กับจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมาก ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2514

(ข้อมูลจากวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุทัยธานี)

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net