วันที่ เสาร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปิคนิคประกาศลั่นคดียังไม่ถึงที่สุดเตรียมยื่นอุทธรณ์ทวงคืนเวิลด์แก๊ส


     ปิคนิคประกาศลั่นคดียังไม่ถึงที่สุดเตรียมยื่นอุทธรณ์ทวงคืนเวิลด์แก๊ส

หลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ  บริษัท ปิคนิคคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)ที่ขอเพิกถอนนิติกรรมในการโอนหุ้นบริษัท เวิล์ดแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด จาก บริษัท แอสเซ็ทมิลเลี่ยน จำกัด      ไปเมื่อ

วันที่  21  เมษายน ที่ผ่านมาและได้กำหนดนัดฟังคำสั่งว่าจะเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการของ บ.ปิคนิคหรือไม่ ในวันที่  4  พฤษภาคม  2554 เวลา  09.00  น. แล้วนั้น ได้มีความคืบหน้าล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากกลุ่มผู้บริหารแผนฟื้นฟูและผู้บริหาร บ. ปิคนิค ว่า จะทำการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลล้มละลายกลางต่อศาลฎีกาอย่างแน่นอน ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายนำพล  เงินนำโชค กรรมการของ บ.ปิคนิคว่า “ คำสั่งของศาลล้มละลายกลางดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนฟื้นฟูกิจการของ บ.ปิคนิคแม้แต่น้อย  เนื่องจาก ทางบ.ปิคนิค ไม่ได้มีการบรรจุเงื่อนไขเกี่ยวกับคดีหุ้นเวิล์ดแก๊สไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใดและสำหรับคดีขอเพิกถอนการโอนหุ้นเวิล์ดแก๊ส ทาง บ.ปิคนิค ยังมีความเห็นโดยสุจริตว่า การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นนิติกรรมอำพรางโดยมีเจตนาที่มุ่งจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินและสมยอมกันเพื่อทำให้ บริษัท แอสเซ็ทมิลเลี่ยน จำกัด ได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น อย่างไรก็ตามเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้อง ทาง บ.ปิคนิค ก็ต้องเคารพในคำสั่งศาลแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเห็นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับทำไปเพื่อปกป้องและรักษาซึ่งสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ   ทางบ.ปิคนิคจึงจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางต่อศาลฎีกาต่อไป”

มีรายงานเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากความพยายามของ บ.ปิคนิคที่จะทวงหุ้นของ บ.เวิล์ดแก๊ส คืนแล้ว ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นของ บ.เวิล์ดแก๊ส อีกหลายคดี ที่สำคัญคือ คดีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารบ.ปิคนิค,อดีตผู้บริหาร บ.เวิล์ดแก๊สและผู้บริหารบริษัท แอสเซ็ทมิลเลี่ยน จำกัด ในชุดปัจจุบัน ว่า ร่วมกันกระทำการอันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามมาตราที่ 307, 308 ,311 ,313 และ 315    โดยทั้งหมดเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการจัดการและการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งการกล่าวโทษดังกล่าวของ ก.ล.ต.ได้สอดคล้องกับแนวทางการต่อสู้ตามคำร้องของ บ.ปิคนิค ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันคดีนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

           

 

โดย อ๊อดสารคาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net