วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญร่วมสร้างพระอุโบสถวัดเกตุวนาราม


วัดเกตุวนาราม ตำบลบ้านใหม่สุข

เกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัยประวัติวัดเกตุวนาราม
วัดเกตุวนาราม เดิมเป็นวัดที่ร้างมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ครั้งอดีตโบราณ มีโบราณวัตถุ เช่น พระปรางค์ และโคกโบสถ์เก่า เพราะได้พบ ใบเสมาทำจากหิน ชนวนอยู่ในบริเวณ โคกโบสถ์แห่งนี้ เดิมวัดนี้เรียกว่า วัดก่อนแก่น ตั้งอยู่ ในเขตหมู่บ้านน้ำแก่น หรือ ก่อนแก่น หมู่ที่๕ ตำบลกกแรต อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ( ปัจจุบันขึ้นอยู่กับตำบลบ้านใหม่สุขเกษม )ในอดีต ถูกปกคลุ่มไปด้วยป่าไม้และป่าไผ่ ซึ่งเป็นสถานที่หากินของ พวกช้างป่าและ ต่อมาก็ได้มีชาวบ้านอพยพ มาตั้งหลักปักฐานทำมาหากิน อยู่ในรอบๆ บริเวณวัดร้างแห่งนี้ ได้มีชาว บ้านคนหนึ่งมีชื่อว่า นายโท ธูปเรืองมาเห็นเค้าโครงของวัดเก่าโบราณ จึงได้ไปปรึกษาหารือกับชาวบ้านและเห็นพ้องร่วมกันว่าสมควรจะต้องตั้งวัด ในสถานที่ตรงนี้ ( ตามธรรมดา คนไทยเราผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อไปอยู่ตรงไหนก็จะต้องมีวัดวาอารามไว้ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ, บำเพ็ญบุญกุศล และประ กอบพิธีทางศาสนาต่างๆ )จึงได้ไปนิมนต์ หลวงพ่อเกตุ ซึ่งเป็นญาติกันกับ นายโท ธูปเรือง มาดูสถานที่วัดร้างนี้ เมื่อหลวงพ่อเกตุ มาเห็นก็ชอบใจมาก ชาวบ้านจึงช่วยกันถางป่าอยู่ประมาณ๗วันและได้ขออนุญาตจัดการสร้างวัดขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ แล้วให้ชื่อวัดว่า วัดเกตุวนาราม เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ แก่ หลวงพ่อเกตุ ที่เป็นประธานในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ ปัจจุบันวัดเกตุวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ปัจจุบันยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุง คามสีมา
มีที่ดินของวัดทั้งสิ้น ๕๖ ไร่ ๒ งาน ๖๓ ตารางวา แบ่ง เป็น ๒ แปลงคือ
๑ ที่ธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๐ ตารางวา มีหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินคือ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๕๒๒
๒ ที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา มีหลักฐานกรรมสิทธิ์ ที่ดิน คือ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๕๒๓
ลักษณะพื้นที่ของที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทางสาธารณะและที่ชาวบ้าน
ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองสาธารณประโยชน์
เส้นทางการเดินทางจากอำเภอมายังวัดประมาณ ๙ กิโลเมตร
ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการวางฐานรากแล้ว
และเมื่อวันที่ 15เมษายน 2554 นายสมศัดิ์ เทพสุทินเป็นประธานฝ่ายฆารวาส และเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระอธิการสมนึกฯ เจ้าอาวาสได้ที่ 08-7960-0052

ขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างตั้งโครงร่าง แล้วชมความคืบหน้าได้ใน Photo Gallery

โดย เด็กวัดเก่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net