วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหตุผลที่จะทำให้ความรักของ...เจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน....อยู่ได้ยืนยาว


ชีวิตคู่อยู่ยั่งยืน

สมชีวิธรรม 4 หลักธรรมของคู่ชีวิต, ธรรมที่จะทำให้คู่สมรสชีวิตสมหรือสม่ำเสมอกลมกลืนกัน อยู่ครองกันยืดยาว - qualities which make a couple well matched
       1. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน - to be matched in faith
       2. สมสีลา มีศีลสมกัน - to be matched in moral
       3. สมจาคา มีจาคะสมกัน - to be matched in generosity
       4. สมปัญญา มีปัญญาสมกัน - to be matched in wisdom

คำว่า สม... ในส่วนของหัวข้อธรรมทั้ง 4 เป็นภาษาบาลี อ่านว่า สะ-มะ

หลักธรรมสี่ มีอยู่ ให้รู้มรรค

หนทางรัก โรยกลีบ กลิ่นบุหงา

ให้ยืดยาว หยัดอยู่ มิรู้ลา

เพิ่มคุณค่า ครองคู่ อยู่ยั่งยืน

....

สมสัทธา ธรรมหนึ่ง ที่พึงรู้

ให้ครองคู่ ครองใจ ไม่ต้องฝืน

มีศรัทธา เสมอ มิกล้ำกลืน

มีจุดยืน ย่อมไม่เชื่อ เพื่อขัดแย้ง

....

สมสีลา พาทั้งสอง ต่างครองตน

ให้เป็นคน สำรวมใจ ไม่เสแสร้ง

ไม่เบียดเบียน บิดเบือน เปื้อนขัดแย้ง

สิ่งแสดง แห่งศีล เสมอกัน

....

สมจาคา คิดให้ ใจสละ

เป็นธัมมะ ละอัตตา พาเสกสรรค์

ให้ครองคู่ อยู่นาน ผ่านคืนวัน

ต่างแบ่งปัน เป็นนิจ จิตจาคา

....

สมปัญญา มาพบ บรรจบคู่

ฉลาดรู้ ฉลาดเรียน เพียรเสาะหา

เพิ่มพอกพูน จูนความคิด ติดปัญญา

ต่างควรค่า ครองคู่ รู้เสมอกัน

....

สุวิริโย

....

ธรรมทั้งสี่ มีใน ไตรปิฏก

เพื่อหยิบยก ย้ำใจ ในเคหา

ให้ครองรัก ครองเรือน ไร้เลิกลา

เพิ่มคุณค่า คู่ชีวิต จิตมีธรรม

....

บทเพลงประกอบ หลักธรรมและบทกลอน เพื่อความบันเทิง...

ที่มาของ "สมชีวิธรรม 4" จาก http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=183

โดย สุวิริโย

 

กลับไปที่ www.oknation.net