วันที่ ศุกร์ เมษายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลือก"ยุทธ์ ชัยประวิตร"นั่ง 1 ใน22 กสทช.แทน"อรรถชัย บุรกรรมโกวิท"


11 กก.สรรหากสทช.เคาะ"ยุทธ์ ชัยประวิตร" แทน"อรรถชัย บุรกรรมโกวิท"ชัดข้อห้ามกม. หลังประชุมเสร็จลงนามทันทีส่งประธานวุฒิสภาพรุ่งนี้
 
สำนักงานวุฒิสภา ประชาชื่น 29 เม.ย.2554- คณะกรรมการสรรหากสทช. มีมติลงคะแนนใหม่เลือกนาย"ยุทธ์ ชัยประวิตร" ให้แทน นาย"อรรถชัย บุรกรรมโกวิท"ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามขัดกฎหมาย ขณะที่รายชื่อทั้ง 22 คนที่ผ่านการคัดเลือกจะส่งให้ประธานวุฒิสภาวันพรุ่งนี้(30เม.ย.2554)
 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ใช้เวลาพิจารณานานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนที่ประชุมมีมติให้คัดเลือกคนใหม่ด้วยวิธีลงคะแนน เพื่อมาแทนอรรถชัย บุรกรรมโกวิท  1 ใน 22 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกสทช.รอบแรก ประเภทบัญชี 2 จากคณะกรรมการสรรหา ในสาขาเศรษฐศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่มีผู้ได้รับเลือกในสาขานี้รวม 4 คน แต่ถูกร้องเรียนว่าเป็นกรรมการบริษัทมหาชน ขัดคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย
 
และวันนี้คณะกรรมการได้รับหนังสือยืนยันจากบมจ.อสมท., ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันสถานะว่านายอรรถชัย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท อสมท.จริง  มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษยน2554 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าคณะกรรมการสรรหา ได้ลงคะแนนและประกาศรายชื่อในวันที่ 25 เมษายน จึงทำให้ขัดคุณสมบัติต้องห้ามมาตรา  7 วงเล็บ 12 ที่ระบุคุณสมบัติของกสทช. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ในบริษัท หรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ กิจการโทรคมนาคม อย่างน้อย 1 ปีก่อนวันได้รับเลือก 
 
และภายหลังจากคัดเลือกนายยุทธ์ แทนนายอรรถชัยได้เรียบร้อย ทำให้วันนี้นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ประธานคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้ลงนามรับรองรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกสทช.จำนวน 22 คน เพื่อส่งให้ประธานวุฒิสภาวันพรุ่งนี้(30เม.ย.2554) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กระบวนการสรรหาหมดเวลา

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการสรรหากสทช. ยอมรับการประกาศรายชื่อทั้ง 22 คน ทำให้คณะกรรมการสรรหาหารือในที่ประชุมและเห็นว่าอาจเกิดปัญหาการฟ้องร้องตามมาได้เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครอีกอย่างน้อย  2 คน ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกได้ทำหนังสือคัดค้านกระบวนการสรรหาที่ว่า ไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเลือกได้หลายสาขาแต่กรรมการเลือกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น
 
สำหรับนายยุทธ์ ชัยประวิตร เปลี่ยนชื่อสกุลมาจาก นายอายุทธ์  จิรชัยประวิตร ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคมัชฌิมาธิปไตย และลงเลือกตั้งส.ส.เขต 2 กรุงเทพมหานคร เมื่อปลายปี 2550 แต่สอบตก
 
 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งนี้ มีทั้งหมด 11 คนจาก 14 คน ขาด3 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ตัวแทนสภาทนายความ  และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-(608)

โดย น้ำแข็งใสจ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net