วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บรรยากาศงานกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 17 จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่


 

บรรยากาศงานกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 17 จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่

พิธีเปิดการแข่งขัน  "เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 10 จัดโดยสมาคมมุสลิมเชียงใหม่
โดย นายสมเพรช วัฒนทรัพย์ นายกสมาคม  มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัด เชียงใหม่ประธานในพิธี
จัดขึ้นเมือ  วันที่ 1-4  พฤษภาคม 2554 ณ. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณ จาก มูลนิธิสร้าง
สุขมุสลิมไทย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  สสม. 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
 
   
      
   
 
   
      
   
 
   
      
   
 
   
      
   
 
   
      
          

      
    
      
     
      
   
 
   
      
   
      ผู้ชมและกองเชียร์จากจังหวัดต่าง ๆ
   
      
      
      
      
      
      
 
      
         
      
 
      
         
      
 
      
         
      
         
         อีหม่าม มุลลาเซพ จังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี อัญเชิญ พระมหาคัมภีร์กุรอ่าน เปิดงาน
          
      
         
      
 
      
         
         นายสมเพรช วัฒนทรัพย์  นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่  ประธานจัดงาน
         
            
        
         

               หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่

            44
         
            นายนาบิล อัชรี อุปฑูตซาอุ  ร่วมให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

               
            ณรงค์   วงค์สุมิตร  กรรมการมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกิจกรรมกีฬามุสลิมสัมพันธ์
            784
          
               

พล.ต.ประตินันท์ สายหัสดี ผบ .มทบ.33

               478
            
               

               
              

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net