วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อะไรนักหนา...ปรัมปรา มุขปาฐะ ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ปวงอนารยะ- อารยธรรม


มนุษยภาพ

 

แบบเรียน...

ปรัมปรา  มุขปาฐะ  ความเชื่อ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ประวัติศาสตร์  ปวงอนารยะ- อารยธรรม

บนเส้นพรมแดนที่แตกต่าง

บนฟ้ามีแต่สรวงสวรรค์--ใต้ฟ้ามีแต่นรกอเวจี

เสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน เป็นอำนาจปราบดาสมมุติ

แท้จริง..มนุษย์ไม่มีจริงบนโลกนี้

โลกนี้มีแต่เทวากับซาตาน

อุดมการณ์ ความดี ความงาม  ความจริง  จินตภาพมายาคติ “ชาติ” หรือ ชา-ตะ = เกิด

จอมลวงโลก

สรรพสิ่งอิงแอบสุดท้ายกับการเมือง  รัฐ  ประวัติศาสตร์

แน่ล่ะ..การเมืองเป็นเรื่องของสัตว์หรือพูดอีกที “สัตว์การเมือง”

มิอาจเปลื้องปลด

ทุกคนคือขบถและกบฏต่อกันและกัน

ไม่มีวันสิ้นสุด- -มนุษย์ไม่มีจริง

เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ

ทว่าสัตว์ที่ไหนในโลกล้วนแต่เดรัจฉาน

สิ่งที่เรียกว่า…

พงศาวดาร  ศิลปวิทยา  ทฤษฎี  ไม่ต่างจากอำนาจของสัตบุรุษ

สัตว์ทุกตัวเสพติดกันงอมแงม..!

แม้กระทั่งทำลายล้างกันและกันเรียบร้อยแล้ว

แบบเรียน..คือ??

โดย ปากกาศรีบูรพา

 

กลับไปที่ www.oknation.net