วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ...กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔


             กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ โดยประธานกลุ่มฯ ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มลฑลพิธีสนามหลวง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ในวันประกวด ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

                    กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ก่อตั้งขึ้นมาโดย นายพีระพงศ์  คำมา    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ใช้ชื่อว่า นักเรียนกลุ่มรักอาชีพเกษตรกรสืบสานอาชีพของบรรพบุรุษโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ตั้งแต่วันที่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลายาวนาน จนมาเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 114 คน โดยมีนายพีระพงศ์ คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ครูปรึกษากลุ่ม และ มีคณะครูในโรงเรียน ทุกคน เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษา โดยมี นางจิระพร  ปันผสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาพิเศษ

                    โรงเรียนวัดท่าหมื่นรามได้เข้าร่วมโครงการยุวเกษตกรในโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ที่สำคัญ ก็คือฝึกยุวเกษตรกรให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ทำงานเป็นหมู่คณะส่งเสริมการบริหารงานแบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ยุวเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจของชาติ

                              นายพีระพงศ์  คำมา ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเสมอ เมื่อมีโอกาสได้พบกัน ว่า ไม่อยากให้เกษตรกรขายที่ดินทำกินให้นายทุนหรือชาวต่างชาติ เพราะที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเกษตกรกร อยากให้ลูกหลานเกษตรกรไดทำการเกษตรในที่ดินที่ป็นของบรรพบุรุษ สืบทอดอาชีพการเกษตรต่อไป

                           เด็กชายขจรเกียรติ  อาจไชยชนะ ประธานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ผู้จะได้เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล  เป็นเยาวชนที่ได้รับการปลูกฝังความสำนึกในอาชีพการเกษตร มีทักษะ และความสามารถหลายด้าน รวมทั้งด้านการเกษตร

                           ตอนต่อไปจะพาไปดูกิจกรรมที่ทำให้กลุ่มยุวเกษตกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ และเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ค่ะ

โดย makkala

 

กลับไปที่ www.oknation.net