วันที่ พุธ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถานที่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 10 แห่งของโลกที่คุณควรไปเยือนก่อนที่มันจะหายไปจากโลกนี้


May 04, 2011

สถานที่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 10 แห่งของโลกที่คุณควรไปเยือนก่อนที่มันจะหายไปจากโลกนี้

10 Natural Wonders to See Before They Disappear

By Sean O'Neill

คุณคงจะเคยได้ยินในเรื่องของตารางเวลาที่มีไม่มากมาบ้างแล้วใช่ไม๊คะ หากภาวะโลกร้อนยังคงดำเนินต่อไป แนวปะการัง เกรทแบริเออร์รีฟจะฟอกขาวภายในปี 2030 ธารน้ำแข็งที่สวิสแอลป์ ที่ภูเขาคิริมานจาโร และที่ Glacier National Park จะหายไปภายในระยะเวลาน้อยกว่า 40 ปีข้างหน้า รวมถึงการที่น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายจะทำให้ขั้วโลกเหนือเตียนโล่ง และหมีขั้วโลกจะต้องสูญพันธุ์

ความเร่งด่วนของตารางเวลาเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้คนที่รักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรีบเร่งเดินทางไปเยือนพื้นที่ที่เปราะบางเหล่านั้น การท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิดทั้งความเสียหายและสร้างประโยชน์ในเวลาเดียวกัน ด้วยมันอาจจะเพิ่มความเครียดให้กับพื้นที่ที่เปราะบางอย่างยิ่งอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างรายได้ ซึ่งจะช่วยในการรักษาสถานที่ที่มหัศจรรย์เหล่านั้นด้วย เราจึงได้นำสถานที่ 10 แห่งที่กำลังถูกคุกคาม – บางที่ก็เป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากนัก – และยังสามารถเดินทางไปเยือนได้ด้วยสำนึกรับผิดชอบ

You've heard the grim timelines: if warming continues, the Great Barrier Reef will be bleached by 2030; glaciers in the Swiss Alps, on Mt. Kilimanjaro, and in Glacier National Park will disappear in under 40 years; and Arctic ice melt will leave the North Pole bare and polar bears extinct. The immediacy of these timelines prompts flocks of curious eco-tourists to travel to environmentally fragile areas. Tourism is both bane and boon: it can add strain to already distressed areas, but it can also provide income, which in turn can help preserve these wonders. In time for Earth Day, we spotlight 10 areas under threat—some lesser known than others—that can still be visited responsibly.

Belize Barrier Reef

Belize Barrier Reef เป็นสถานที่ที่มีระบบนิเวศน์ที่หลากหลายมากที่สุดในโลก เป็นแหล่งอาศัยของฉลามเวล ปลากระเบน และสัตว์ประเภท manatees เช่นเดียวกับ ปลาสเตอเจี้ยน กุ้งล๊อปเตอร์บางประเภท

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : เช่นเดียวกับเกรทแบริเออร์รีฟในประเทศออสเตรเลีย แนวปะการัง Belize Barrier Reef กำลังจะสูญพันธุ์ มันเป็นส่วนหนึ่งของแนวปะการังที่อยู่ในพื้นที่กว้างขวางเกือบ 700 ไมล์ ของแนวปะการัง Mesoamerican Reef ซึ่งทอดตัวยาวจากเม็กซิโกไปจนถึงฮอนดูรัส

แนวปะการัง Belize reef เคยเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวอย่างหนักมาแล้วในปี 1998 และสูญเสียปะการังไปถึงร้อยละ 50 ในหลายๆพื้นที่ อันรวมถึงปะการังที่โดดเด่น คือ staghorn coral นับตั้งแต่เกิดการฟอกขาวในครั้งนั้น การลดลงของปะการังก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุของโลกร้อนที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น มลภาวะจากการทำการเกษตร การพัฒนา และการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวที่นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่แถบชายฝั่งให้เกิดขึ้นมากมาย ทังนี้รวมถึงการทำลายจากการล่องเรือท่องเที่ยว

One of the most diverse reef ecosystems in the world is home to whale sharks, rays, and manatees, as well as sturgeon, conch and spiny lobsters.

The Threat: Like the Great Barrier Reef in Australia, the Belize Barrier Reef leads a tenuous existence. A section of the nearly 700-mile-long Mesoamerican Reef that reaches from Mexico to Honduras, the Belize reef suffered a severe bleaching in 1998, with a loss of 50 percent of its coral in many areas, including much of its distinctive staghorn coral. Since the bleaching, its decline has continued, due to global warming of the world's seas, agricultural pollution, development, and increasing tourism, which has given rise to more coastal development and an invasion of cruise ships

The Congo Basin

ป่าในในแถบศูนย์สูตร เช่นที่คาบสมุทรคองโก เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนถึงร้อยละ 40 ของทั้งหมดในโลก และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตอาหาร ยารักษาโรค รวมถึงเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่สำคัญ

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : ด้วยพื้นที่มากกว่า 1.3 ล้านตารางไมล์ คาบสมุทรคองโกเป็นที่อยู่ของป่าฝนขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จะเป็นรองก็เพียงป่าในลุ่มน้ำอเมซอนเท่านั้น

จากข้อมูลของสหประชาชาติ มีรายงานว่า 2 ใน 3 ของป่าแห่งนี้ รวมถึงพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีลักษณะเฉพาะของที่นี่จะสูญหายไปภายในปี 2040 นอกจากว่าจะมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาป่าแห่งนี้ไว้เท่านั้น

ป่าแห่งนี้ทอดตัวผ่าน 6 ประเทศ จึงทำให้เกิดความเสื่อมโทรมในพื้นที่ราว 10 ล้านเอเคอร์ในแต่ละปี เพราะสาเหตุจากการทำเหมือง การตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย การทำฟาร์ม ปศุสัตว์ และสงครามกองโจร

พวกตัดไม้และทำเหมืองแร่ได้ตัดถนนเข้าสู่ป่า ทำให้ผู้ลักลอบล่าสัตว์เข้ามาล่าสัตว์ที่กำลังสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่นลิงกอริลล่าภูเขา ช้างป่า ตัวโบโนโบและตัวโอคาบิส

ในขณะที่พื้นที่ป่าลดลง การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ก็ทำได้น้อยลงตามไปด้วย จำนวนฝนตกลดน้อยลง เพิ่มสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศมากยิ่งขึ้น

Tropical rainforests like the Congo Basin produce 40 percent of the world's oxygen and serve as a vital source of food, medicine and minerals.

The Threat: At more than 1.3 million square miles, the Congo Basin has the world's second-largest rainforest, after the Amazon's. According to the UN up to two-thirds of the forest and its unique plants and wildlife could be lost by 2040 unless more effective measures are taken to protect it. Extending across six nations, ten million acres of forest is degraded each year due to mining, illegal logging, farming, ranching, and guerilla warfare. Roads cut by loggers and miners have also enabled poachers and bushmeat hunters to prey on endangered animals like mountain gorillas, forest elephants, bonobos, and okapis. As the forest shrinks, less carbon dioxide is absorbed, and rain decreases, adding to climate change

The Dead Sea

เดดซี เป็นจุดต่ำที่สุดของโลก (1,312 ฟุตต่ำกว่าระดับน้ำทะล) มีเกลือในน้ำมากกว่าน้ำทะเลธรรมดาถึง 10 เท่า (จึงทำให้มนุษย์ลอยตุ๊บป่องเหมือนกับจุกไม้ค๊อก) และเชื่อกันว่ามันมีแร่ธาตุที่ช่วยในการรักษาโรคด้วย

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทะเลเดดซีได้หดตัวลงราว 1 ใน 3 และยุบตัวลง 80 ฟุต 13 นิ้วในแต่ละปี – ทำให้รีสอร์ตและภัตตาคารที่เคยอยู่ริมทะเลต้องเกยติ้น ห่างออกไปจากชายฝั่งราวหนึ่งไมล์ในตอนนี้

แม่น้ำจอร์แดนเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวของทะเลแห่งนี้ ด้วยสาเหตุที่ประเทศต่างๆรอบๆแม่น้ำได้ผันน้ำออกไปใช้ จึงเหลือน้ำเพียงเล็กน้อยรอดไปจนถึงทะเลเดดซี ซึ่งอาจจะทำให้หายไปภายในเวลา 50 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันเกิดขึ้นที่ทะเลแห่งนี้จากบริษัทเครื่องสำอางและผู้ผลิตแร่โปรแตช ที่ได้ดึงน้ำจากทะเลนี้ไปเพื่อให้ได้แร่ธาตุต่างๆ แนวทางแก้ไขปัญหานี้อันหนึ่ง คือ โครงการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง Red-Dead Canal ที่จะทำการผันน้ำในระยะทาง 112 ไมลช์จากทะเลแดง แต่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมได้ (บางคนกังวลว่า มันจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นในพื้นที่แถบนี้)

It's the lowest spot on earth (1,312 feet below sea level), has 10 times more saline than seawater (so humans float like corks), and is believed to contain therapeutic minerals.

The Threat: In the last four decades, the Dead Sea has shrunk by a third and sunk 80 feet—13 inches per year!—stranding formerly seaside resorts and restaurants nearly a mile from shore. The Jordan River is the lake's sole source, and as surrounding countries increasingly tap its waters, little reaches the Dead Sea, which could disappear within 50 years. Further pressure is put on the sea by the cosmetic companies and potash producers who drain it for minerals. One proposed solution is the controversial Red-Dead Canal, channeling water 112 miles from the Red Sea, but its environmental impact could be negative (some worry that it would increase seismic activity in the region)

The Everglades

พื้นที่ชุ่มน้ำ 2.5 ล้านเอเคอร์ซึ่งโอบล้อมบึง ป่าชายเลน หญ้า และพื้นที่ซาวานาแห่งนี้ เป็นพื้นที่แห่งเดียวในโลกที่มีจระเข้น้ำเค็มและจระเข้น้ำจืดอยู่ร่วมกัน

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : มีอันตรายหลายอย่างที่ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำที่เปราะบางแห่งนี้ต้องอยู่ในความเสี่ยง : มลภาวะจากการทำฟาร์ม สัตว์หรือพืชบางประเภทที่เป็นตัวทำลายล้าง หรือที่เรียกว่า invasive species รวมถึงการพัฒนาที่เกินขอบเขตความพอดี นี่ยังไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าร้อยละ 60 ของน้ำในบริเวณนี้ถูกผันไปใช้ในเมืองใกล้เคียงและในพื้นที่ฟาร์ม … สิ่งเหล่านี้เป็นผลให้ ขนาดของบึงเอเวอเกรดลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมในปี 1900

ที่เลวร้ายไปกว่านั้น เสือดำของฟลอริดา ซึ่งพบเพียงที่นี่เท่านั้น ตอนนี้เหลือเพียง 100 ตัวในธรรมชาติเท่านั้น เสือชนิดนี้อาจจะสูญพันธุ์ไปทั้งหมดในระยะเวลา 40 ปีข้างหน้า (ไมเพียงแต่เสือดำเท่านั้น – อย่างน้อยมีสัตว์ราว 20 ชนิดในบึงเอเวอเกรดที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง รวมถึงเต่า manatees และนกน้ำอีกหลายชนิด)

This 2.5 million–acre wetland encompasses cypress swamps, mangroves, sawgrass and pine savannahs. It's the only place in the world where crocodiles and alligators share territory.

The Threat: A host of dangers are putting this fragile wetland at risk: pollution from farms, invasive species, and encroaching development, not to mention the fact that 60 percent of the region's water is being diverted to nearby cities and farms. As a result, The Everglades is now half the size it was in 1900. Worse, this is the sole habitat of the Florida panther, and there are less than 100 of the creatures left in the wild. These big cats may be completely lost within the next 40 years as their habitat disappears (they're not alone, either—at least 20 species in the Everglades are endangered, including turtles, manatees, and wading birds).

Madagascar

ราวร้อยละ 80 ของดอกไม้ในมาดากัสกาไม่พบในพื้นที่อื่นๆของโลก ต้องขอบคุณระยะเวลานับล้านๆปีที่เกาะแห่งนี้ถูกโดดเดี่ยวในมหาสมุทรอินเดีย นอกชายฝั่งอัฟริกา

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : หากไม่มีการทำอะไรเพื่อปกป้องเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของโลกแห่งนี้ ป่าบนเกาะจะสูญสิ้นไปในเวลา 35 ปี (ครั้งหนึ่งเคยมีพื้นที่ป่าราว 120,000 ตารางไมล์ ตอนนี้ลดลงเหลือเพียง 20,000) และสรรพสัตว์ที่พบเฉพาะที่แห่งนี้ก็จะสูญสิ้นไปพร้อมๆกับป่า

ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของป่าแห่งนี้ถูกทำลายโดยการตัดไม้ การเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย และการลักลอบล่าสัตว์ ตัวลีเมอร์ 20 สายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อของมาดากัสกากำลังเสี่ยงอันตรายจากการสูญพันธุ์ ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่สงวน แต่มันก็ไม่ได้กว้างขวางอะไร (ครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่เกาะ) และตั้งอยู่กระจัดกระจาย อันเป็นเหตุให้ไม่มีพื้นที่ที่จะให้สัตว์เดินทางผ่านไปมาได้โดยสะดวก สัตว์เฉพาะถิ่นของมาดากัสกาบางชนิดก็ไม่เคยมีการจดบันทึกรายละเอียดเอาไว้ และมีแนวโน้มที่พวกมันจะสูญสิ้นไปโดยที่ยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพวกมันมาก่อน

More than 80 percent of Madagascar's flora and fauna are found nowhere else on Earth, thanks to millions of years of isolation in the Indian Ocean off of Africa.

The Threat: If nothing is done to save the world's fourth-largest island, its forests will be gone in 35 years (once 120,000 square miles, they're now down to 20,000), and their unique inhabitants along with them. Forest ecosystems are being destroyed by logging, burning for subsistence farms, and poaching. The 20 species of lemurs for which Madagascar is renowned are in danger of disappearing. Though there are game reserves, they're not large (occupying only five percent of the island), nor are they contiguous, thus failing to provide corridors for the animals to travel through. Some of Madagascar's endemic species have never even been recorded, and will likely be lost before they can be studied.

The Maldives

ประเทศนี้มีแนวปะการังอยู่มากมาย และมีปลาที่อยู่ในข่ายอันตราย – เช่น ปลา giant Napolean wrasse ฉลามเสือดาว และปลากระเบนอีกราว 20 ชนิด (ส่วนใหญ่มีปีกยาวมากกว่า 10 ฟุต)

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : นักวิทยาศาสตร์ไม่ตั้งความหวังมากนักสำหรับมัลดัพ – ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ต่ำที่สุดในโลก – หากสภาวะโลกร้อนยังคงทำให้น้ำแข็งละลายและระดับน้ำทะเลสูงขึ้น มัลดัพเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเล็กๆราว 1,190 เกาะ รวมถึงเกาะวงแหวนอีกหลายเกาะ (ในจำนวนนี้มี 200 เกาะที่มีคนอาศัยอยู่) ที่กระจายกันอยู่ในมหาสมุทรอินเดียโดยโผล่พ้นผิวน้ำเพียง 8 ฟุตเท่านั้น

ในปี 2008 ประธานาธิบดีของมัลดีพประกาศว่ารัฐบาลจะเริ่มซื้อที่ดินในประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงในประเทศอินเดีย เพื่อใช้เป็นบ้านเรือนของผู้คนที่ต้องหนีภัยน้ำท่วมเกาะเนื่องจากเหตุที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ในปี 2009 เขาได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีใต้น้ำ เพื่อย้ำถึงความเปราะบางของหมู่เกาะของมัลดีพ

The nation is rich in coral reefs and endangered fish—like the giant Napolean wrasse, leopard shark, and some 250 manta rays (most with wingspans of 10 feet).

The Threat: Few scientists hold out much hope for the Maldives—the world's lowest nation—if global warming continues to melt the ice caps and raise sea levels. Its 1,190 small islands and atolls (200 of which are inhabited) scattered across the Indian Ocean rise a mere eight feet above sea level. In 2008, the President of the Maldives announced the government would start buying land in other countries, including India, for future homes for citizens displaced by rising waters. In 2009, he held a cabinet meeting underwater to stress the islands' vulnerability

The Poles

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่นี่น่าอัศจรรย์และเปี่ยมแรงบันดาลใจมาก : ก้อนน้ำแข็งสูงใหญ่ราวกับตึกสูง ปรากฏการณ์การเกิดแสงออโรร่า และบรรดาสัตว์ที่อาศัยในบรอเวณน้ำแข็ง (นกเพนกวิน หมีขั้วโลก ปลาโลมา)

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : สถาบัน The Woods Hole Oceanographic Institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางทะเลที่ไม่หวังผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้พยากรณ์ว่าร้อยละ 80 ของประชากรนกเพนกวินจักรพรรดิของอเมริกาจะสุญหายไป และส่วนที่เหลือก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หากสภาวะโลกร้อนยังคงดำเนินต่อไป

ในเขตอาร์กติก หมีขั้วโลกก็อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงเช่นกัน ด้วยสาเหตุของการที่น้ำแข็งหมดไปเรื่อยๆ (ซึ่งมีอัตราการลดลงร้อยละ 3 ในทุกๆเวลาหนึ่งทศวรรษมาตั้งแต่ยุค 1970s) จากการที่น้ำแข็งหายไปที่ขั้วโลก จะทำให้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติทั้งหมดหายไปด้วย : เช่น แพลงตอน phytoplankton ที่เจริญเติบโตภายใต้แผ่นน้ำแข็ง และเป็นอาหารของ zooplankton และ สัตว์ทะเลขนาดเล็ก เช่น ตัวเคย อันเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของปลา แมวน้ำ ปลาโลมา หมีขั้วโลก และนกเพนกวิน การศึกษานี้มียังพยากรณ์ว่า หากภาวะโลกร้อนยังคงมีต่อไป ภายใน 20-40 ปี น้ำแข็งจะไม่แข็งตัวในทวีปแอนตารฺกติการ์

The natural phenomena here are unique and inspiring: towering icebergs, Aurora Borealis, and majestic animals (penguins, polar bears, whales).

The Threat: The Woods Hole Oceanographic Institute, the world's largest non-profit ocean research group, has predicted that 80 percent of the emperor penguin population of Antarctica will be lost, and the rest in danger of extinction, if global warming continues. In the Arctic, the polar bear is also endangered by the steady loss of sea ice (which has decreased 3 percent per decade since the 1970s). As sea ice disappears at the poles, so do entire ecosystems: the phytoplankton that grows under ice sheets feeds zooplankton and small crustaceans like krill, which are on the food chain for fish, seals, whales, polar bears and penguins. Studies predict that with continued warming, within 20-40 years, no ice will form in Antarctica

Rajasthan, Ranthambore

สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในการไปดูเสือ

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : ประชากรของเสือในธรรมชาติได้ลดลงมาเหลืออยู่เพียงราว 3,200 ตัว และมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อยู่ในประเทศอินเดีย หากไม่มีความพยายามอย่างใหญ่หลวงเข้าไปทำอะไรบางอย่าง เสือใหญ่เหล่านี้อาจจะสูญพันธุ์ภายในชั่วชีวิตของคนรุ่นเรานี่เอง – และอาจจะเร็วแค่ภายในระยะเวลาชั่ว 12 ปีที่จะถึงนี่เอง (เปรียบเทียบตัวเลขกับจำนวนเสือ 100,000 ตัวที่อาศัยอยู่ในอินเดียในปี 1900 แล้ว คุณจะพบว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายภายในระยะเวลาแค่สองศตวรรษ)

ประชากรเสือลดลงร้อยละ 93 ถึงแม้ว่าจะได้รับการอนุรักษ์ทั่วพื้นที่ทวีปเอเชียก็ตาม เสือที่เหลืออยู่ก็ตัวเล็กและไม่มีทางเดินออกไปท่องพงไพรที่กว้างใหญ่อย่างที่ควรจะเป็น มีการคาดการณ์ว่ามีเสือ 1 ตัวถูกฆ่าทุกวันเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมของตัวยาจีนแผนโบราณ

One of the best places in the world to see tigers.

The Threat: The world's population of wild tigers has fallen to as few as 3,200, more than half of which live in India. If extreme efforts are not undertaken, the big cat may be extinct within our lifetime—possibly in as soon as a dozen years. (Compare this number to the 100,000 tigers that lived in India in 1900 and you can see just how drastically things have changed in the past two centuries.) Their habitats have been reduced 93 percent, and though there are reserves across Asia, most are small and have no corridors between them for the normally far-roaming felines. It's estimated that a tiger a day is killed for use in Chinese traditional medicine

The Tahuamanú Rainforest

นกแก้วและนกมาร์คอว์เป็นสัตว์ที่เลียกินเกลือที่ใหญ่ที่สุดของโลก สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ทำให้โลกน่าพิศวงที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆ เช่น ตัวนิ่มยักษ์ เสือ ocelot เสือจาร์กัว และนากยักษ์

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : ป่าฝนที่งดงามของประเทศรูในเขต Madre de Dios เป็นบ้านของต้นมะฮอกกานีที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ แต่การลักลอบตัดไม้ทำให้สภาพป่าฝนหมดสิ้นไป – และสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องรับผิดชอบด้วย ในการรับซื้อไม้มะฮอกกานีที่ตัดอย่างผิดกฎหมายนี้ถึงร้อยละ 80

ต้นไม้ 1 ต้นสามารถที่จะสร้างรายได้ถึง 1 ล้านเหรียญเมื่อถูกนำไปสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ พวกลักลอบตัดไม้สร้างถนน ที่ทำให้ผู้ทำฟาร์มและนักล่าสัตว์สามารถเข้าไปในป่าได้ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติมากมายได้ทำลายระบบนิเวศน์ที่บอบบางของป่า ในบริเวณใกล้เคียง อุตสาหกรรมการทำเหมืองทองคำก็ปล่อยสารตะกั่วขึ้นไปในอากาศและลงไปในน้ำ

Parrots and macaws feed off of the world's largest salt lick. They share this pristine wonderland with endangered creatures like giant armadillos, ocelots, jaguars, and giant otters.

The Threat: This magnificent rain forest in Peru's Madre de Dios region holds some of the last old-growth stands of mahogany in South America. But illegal logging is depleting the rainforest—and the U.S. is responsible for buying 80 percent of the mahogany. A single tree can create as much as $1 million worth of furniture. Loggers build roads, allowing farmers and hunters to enter, further crowding the indigenous people and destroying the delicate ecosystem. In nearby areas, gold mining has released mercury into the air and water

The Yangtze River Basin

สัตว์โลกที่น่ารัก เช่น หมีแพนดา แกะแคระสีฟ้า ปลาโลมาแยงซีไร้ครีบ และนกกระสาไซบีเรีย ใช้ที่นี่เป็นบ้าน – เช่นเดียวกับคนอีก 400 ล้านคน

ภัยที่คุกคามสถานที่แห่งนี้ : มันยังคงเร็วไปที่จะรู้ถึงผลกระทบของสิ่งก่อสร้างของจีนที่ใหญ่โต อันมีมูลค่าสูงถึง สองหมื่นสี่พันล้านเหรียญ นั่นคือเขื่อนสามผา แต่อย่างไรก็ตามมีสถาบันหลายแห่ง รวมถึงรัฐบาลจีนเอง ที่ออกมายอมรับว่าคาบสมุทรแยงซีกำลังตกอยู่ในอันตรายของการสูญเสียสัตว์น้ำและสัตว์อื่นๆที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่แห่งนี้

การหักร้างถางป่าเกิดขึ้นเมื่อต้องอพยพผู้คนและชาวนาออกมา และเขื่อนก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายๆหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร โรงงาน และเหมืองต่างๆ ได้ก่อมลภาวะให้กับแม่น้ำแยงซีเพิ่มเติมจากมลภาวะที่มีอยู่เดิมจากการเดินเรือ อุตสาหกรรม การทำการเกษตร และการกำจัดของเสียโดยปราศจากการบำบัด

เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินเคลื่อนตัว และนักวิทยาศาสตร์ด้านการเกิดแผ่นดินไหวก็เกรงว่าแรงดันของน้ำเหนือรอยเลื่อน 2 รอยอาจจะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวที่ก่อให้เกิดการทำลายล้างอย่างมโหฬารขึ้นได้

Exotic creatures like giant pandas, dwarf blue sheep, Yangtze finless porpoises, and Siberian cranes call this region home—along with some 400 million people.

The Threat: It's too early to know the exact impact of the creation of China's massive, $24 billion Three Gorges Dam, but many, including the Chinese government, have acknowledged that the Yangtze Basin region is in danger of losing its most distinctive marine and animal life. Deforestation has occurred from clearing land for displaced farmers, and the reservoir has flooded villages, farms, factories, and mines, adding to the Yangtze River's existing pollution from shipping, industry, agriculture and raw sewage. Landslides have also happened, and seismologists wonder if the water pressure above two fault lines might result in a disastrous earthquake.

Source : http://travel.yahoo.com/p-interests-39412377

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net