วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาอบรม Team Building ด้วย ISAGS กันเถอะ (ตอนที่1)


หลายหน่วยงานคงเคยทำหลักสูตร Team Building กันมาบ้างแล้ว ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้างก็สนุกกันไป ผมเองก็เคยได้ทำหลักสูตรนี้อยู่หลายครั้งหลายหน ลองทำมาหลายอย่างปรับปรุงไปเรื่อยๆ 
ระยะหลังมานี้ก็มาลองทำด้วยวิธีการของตัวเองที่ผสมผสานรูปแบบเข้าด้วยกันที่ประกอบด้วยวิธีการทั้งหมด 5 วิธีการด้วยกันในหนึ่งหลักสูตรที่ผมจะเรียกมันว่า ISAGS ซึ่งประกอบด้วย
I : Ice Breaking : การละลายพฤติกรรมผู้เข้าอบรม 
S : Social Responsibility : การสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 
A : Adventure : การผจญภัย 
G : Group Activity : การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
S : Symposium : การประชุมร่วมกัน
โดยใช้เทคนิคเหล่านี้มาประกอบกันเป็นหลักสูตรอย่างลงตัว ทำให้สามารถจัดการการอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมได้อย่างสัมฤทธิ์ผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. เพื่อปลูกฝังแนวความคิดในการการทำงานเป็นทีม
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างกันในทีมงาน
  3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทำงานรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนในทีม
  4. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีกับองค์กรและส่วนรวม
และนี่เป็นแนวความคิดของ ISAGS ครับ และเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะนำแต่ละตัวของ ISAGS มาฝากครับ

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net