วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาอบรม Team Building ด้วย ISAGS กันเถอะ (ตอนที่ 2)


 มาต่อกันด้วยเรื่อง ISAGS ครับ ในตอนนี้จะกล่าวถึงวิธีการแรกที่ต้องมีในการทำหลักสูตร Team Building แบบนี้ครับ ซึ่งก็คือการละลายพฤติกรรมนั่นเองครับ

I : Ice Breaking

พฤติกรรมของมนุษย์เปรียบเสมือนก้อนน้ำแข็งที่เกิดมาจากน้ำที่โดนความเย็นทำให้แข็งและคงรูปอยู่ โดยไม่ได้เป็นตัวเองที่เป็นน้ำอย่างแท้จริง ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความคุ้นเคยทำให้มนุษย์พยายามที่จะกดตัวเองไว้ใต้กรอบ ความเป็นตัวของตัวเองตามธรรมชาติจึงถูกเก็บเอาไว้ ทำให้พฤติกรรมและบุคลิกภาพไม่เป็นไปตามสบาย ไม่เป็นตามธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง มนุษย์ก็จึงไม่พร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาได้โดยง่าย ดังนั้นในการฝึกอบรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรมให้ทำการเปิดรับสิ่งที่ผู้สอนพยายามจะนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน

การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะทำการอบรม ดังนั้นทุกหลักสูตรในการอบรมจึงจำเป็นต้องหาวิธีในการละลายพฤติกรรมและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการฝึกอบรม ในการสร้างทีมก็เหมือนกันหลักสูตรที่จัดสำหรับการสร้างทีมก็มีความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพ้อมให้กับผู้เรียน ต้องแก้ไขการปิดกั้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ ในความเป็นจริงแล้วการอบรม สัมมนา การเรียน นั้นผู้เรียนมักมีทัศนติที่ไม่ดีกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ดังนั้นผู้เรียนก็จะไม่เปิดรับความรู้ต่างๆที่ผู้สอนพยายามจะนำเสนอ หลักสูตรการสร้างทีมยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เรียนซึ่งเป็นการยากอยู่แล้ว ยังมาเจอกับการปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนอีก จึงทำให้หลักสูตรประสบความสำเร็จได้ยาก

โดยปกติแล้วการละลายพฤติกรรมนั้นต้องทำในช่วงต้นของการอบรม หรือก่อนอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมพร้อมที่สุดในการเรียนรู้หรืออบรม การจะทำให้ผู้เข้าอบรม ยอมรับ ให้ความร่วมมือ และเปิดใจรับการอบรมได้นั้น มีความจำเป็นที่ต้องใช้กิจกรรมที่สนุกสนาน ไม่เครียด มีการกดดันผู้เข้าเรียนให้ร่วมมืออย่างมีศิลปะ ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ และเปิดใจในที่สุด

กิจกรรมสันทนาการได้ถูกนำมาใช้ในการละลายพฤติกรรมอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมลักษณะนี้จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสนุกสนาน เปิดใจและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีการทำให้ผู้เข้าอบรมด้วยกันนั้นได้มีโอกาสรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น มีความสุขในการอบรม ไม่อายหรือขัดเขินที่จะทำกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับการอบรมและการทำกิจกรรมต่างๆ

รูปแบบของการทำกิจกรรมสันทนาการค่อนข้างหลากหลาย ทำได้หลายวิธี เช่นสามารถใช้เกม กิจกรรมกลุ่ม ร้องเพลง เต้นรำ พูดคุย เล่าเรื่อง แข่งขันกีฬา กิจกรรมลดตัวตน แต่ที่นิยมโดยทั่วไปมักเป็นกิจกรรมประเภทเกมต่างๆ ซึ่งจะเหมาะกับเวลา สถานที่และควบคุมง่าย อีกทั้งมีความสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ผู้เข้าอบรมเปิดใจและเปิดรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไป

เนื่องจากกิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานผู้ที่เป็นวิทยากรมีความจำเป็นที่ต้องมีความสามารถที่จะควบคุมการดำเนินการเป็นอย่างดี เพราะอาจมีความกระทบกระเทือนกับผู้เข้าอบรมได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือพฤติกรรมของวิยากรของผู้เข้าอบรมด้วยกัน หรือจากตัววิทยากรเองก็ดี รวมถึงการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ

การดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม ต้องดำเนินไปด้วยความกระชับ และสนุกสนานต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีสมาธิในการทำกิจกรรม และปลดปล่อยความเป็นตัวตนของตนเองในมุมที่มีความสนุกสนานออกมา และพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆที่วิทยากรนำเสนอ

คราวหน้าจะมากล่าวถึงตัวต่อไปครับ

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net