วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหตุการณ์ หม่อมป้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หนีไป เขมร เมื่อ 134 ปี กับคนไทยหนีไปวันนี้
สถานกงศุลอังกฤษ หรือที่ตั้งไปรษณีย์กลางวันนี้

มีพระอนุสาวรีย์ พระนางเจ้าวิคตอเรียอยู่ด้านหน้า

(จากคอมเมนต์น้องภาษาไทย ผมขอเขียนเพิ่มข้อความเพื่อประวัติศาสตร์

จะได้สมบูรณ์นะครับ ปี พ.ศ.2428 กรมพระวังบวรวิไชยชาญทิวงคต พระพุทธ

เจ้าหลวง ทรงเตรียมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ให้

ดำรงต่ำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงเป็นราชโอรสองค์ใหญ่ สมเด็จ

พระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชทเวี หรือพระเชษฐาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล คือเป็น

ลุงของในหลวงองค์ปัจจุบันนั้นเอง  พระราชพิธี ใน ปี พ.ศ. 2429  สมเด็จพระนางเจ้า

วิคตอเรีย ราชินีกรุงอังกฤษ มีพระราชโทรเลขมาถวายไชยมงคลในพระราชพิธีมหา

มงคลด้วย)

หม่อมฉวีวาด สมรสกับพระองค์เจ้าเฉลิม อนุชาของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ


นำธนบัตร ของประเทศมาให้ดู คนเรากิเลสหนาเพราะเงิน เงินตัวเดียว
เวลานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพ่อหลวงปวงชน

ชาวไทย ทรงพระประชวร อยู่ ขอให้ทุกดวงใจจงตั้งอธิษฐานจิต

ขอให้พระองค์ หายเจ็บปวดเร็ววันนะครับ


    เมื่อคนไทยหนีไปเขมร
    เมื่อไม่นาน มานี้ ครบรอบ 100 ปี ม.ร.ว.คึกฤฤทธิ์ ปราโมช
ปราชญ์ ของประเทศอีกท่านหนึ่ง ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ได้เขียน
ตอบปัญหาประจำวัน ไว้เมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2502  ท่านตอบเรื่อง
หม่อมเจ้าฉวีวาด ผู้มีศักดิ์เป็นป้าท่านไว้น่าสนใจ ถ้าท่านเคยอ่านหนังสือ
 โครงกระดูกในตู้ ประกอบด้วย จะทำให้เราเข้าใจ เรื่องราว มันคล้ายๆ
กับเรื่องราว คนไทยไปเขมร เมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมานี้ ทำชั่วแล้วหนีไปเขมร
    ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เล่าว่า หม่อมป้าของท่าน
มักใหญ่ ใฝ่สูง และขาดสติสัมปชัญญะ จึงทำให้เกิดวิกฤตการณ์วังหน้า
คิดยกย่องกรมพระราชวังบวรฯ ให้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยคิดกำจัดหรือ
ลดอำนาจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และไปคบคิดกับกง
ศุลใหญ่ ประเทศหนึ่งเวลานั้น
วิกฤตการณ์วังหน้า
    เกิดขึ้นเมื่อ วันแรม 5 ค่ำ เดือนอ้าย ( 28 ธันวาคม 2417) เกิด
ไฟไหม้ขึ้นที่โรงเก็บแก๊สในพระบรมมหาราชวัง และอยู่ไม่ไกลคลังแสงและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นี้คือการปฏิวัติในอดีต ความมักใหญ่ใฝ่สูงของคน
อยากมีอำนาจ เมื่อ  134 ปีมาแล้ว เป็นการก่อการที่ชั่วร้ายของกลุ่มบุคคล
ผมไม่ขอกล่าวถึงการกระทำต่อพระพุทธเจ้าหลวง แต่จะยกย่อง ถึงการอภัย
ไม่ผูกใจเจ็บ ช่วงนั้น อ่านท้ายเอนทรี นำพระหัตถเลขามาให้อ่านครับ
    กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หนีไปอาศัยอยู่ที่สถานกงศุลที่บางรัก
ถนนเจริญกรุง หรือที่ตั้ง ไปรษณีย์กลางเดียวนี้ เสด็จกลับวังหน้า เมื่อ 25 ก.พ.
2417 เวลาที่ไปหลบในสถานกงศุล 1 เดือน 26 วัน
    ก่อนเหตุการณ์สงบลง เกิดเหตุการณ์ที่ควรบันทึกไว้ว่าเกิดกลุ่มสยาม
หนุ่มขึ้นมา เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เวลานั้น และเป็นที่มาการตั้ง
ไปรษณีย์สยามเวลาต่อมา พระอนุชารวมพระอุทร ท่านนี้มีหม่อมเล็ก ตระกูล
ยงใจยุทธ ผมนึกชื่นชม อิ่มใจแทนตระกูลนี้ ที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท
    10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2417 สมาคมสยามหนุ่ม หรือ Young Siam
Society.จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อัน
เป็นการแสดงพลัง และความสามัคคีให้ปรากฏ บรรดาสมาชิกเป็นพระบรมวงศา
นุวงศ์ และข้าราชการที่ใกล้ชิดประมาณ 15 ท่านดังนี้(ไม่ขอลงรายละเอียด)
    1. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์เป็นอุปนายก
    2. เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี(ท้วม บุนนาค)เป็นนายกสมาคม
    3. พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงษ เป็นผู้เป็นมันสมอง ต่อมาคือสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ปู่ทวด ม.ล. ตา  ปลาดุก ทราบ
ข่าวว่าหมอนี้ ลงสมัคร ส.ส. พรรค...ไทยด้วย พ่อแม่เขาคงสอนไม่ได้ แล้วว่าเขา
เป็นถึงราชนิกูล แยกแยะชั่วดีไม่เป็น เอาพวกเราเป็นลูกตาสียายมี จะต้องปกปักรัก
ษาสถาบันหลักของชาติให้มากๆ เวลานี้พระองค์ทรงพระประชวรหนัก
    หนังสือพิมพ์  Court หรือข่าวราชการเกิดขึ้น(ผมเคยเขียนเรื่องนี้แล้ว)
จะนำลิงค์แปะให้ตามไปอ่านนะครับ
    จากกรณีวังหน้านั้น พระพุทธเจ้าหลวงมีพระหัตถเลขา ถึงท่านเล็กหรือ
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ดังนี้
ร.ที่ 213                        สมมุติเทวราชอุปบัต
                                   วัน ๑ ฯ ๓ ค่ำ ๑๒๓๖
                                            ๘
ถึงท่านเลกภาณุรังษี ไวสเปรสิเดนยังสยามโซไซเอตี
    ด้วยฉันจะต้องขอกับยังสยามว่า วังน่าที่ทำการครั้งนี้ ก็แลเห็นชัดว่าเปน
การไม่สมควรกับที่เปนคนสยามเพราะไม่มีความรักษ์บ้านเมือง และรักษ์วงษตระกูล
เลย จะหาผู้มีอำนาจชาติอื่นมาข่มขี่ให้จัดการในบ้านเมือง แต่อาศัยสิ่งซึ่งเปนประธาน
ในโลก บันดาลให้การตกลงไปตามทางที่ดีได้สิ้นความวิตก ที่อันตรายจะมีมาแต่ภาย
นอก แต่ฉันยังมีความวิตกว่า ยังสยามเมื่อเหนการเปนผิดดังนี้ จะอดปากคำไม่ได้ จะ
พูดต่างๆให้เปนทีสะดุ้งหวาดหวั่น แลเปนที่เจ็บช้ำกับวังน่าต่อไป เพราะฉะนั้นฉันจะต้อง
ขอว่าการ ซึ่งจะทำกิริยาแลวาจาที่เปนการอินซอสวังน่านั้นก็ทำได้ แต่เหนว่าไม่มีประ
โยชน์เลย ขอเสียอย่าให้ทำ ให้เปนที่เจบช้ำเลย แต่การที่ผิดชอบนั้นต้องพูดได้ตาม
กาลที่เปนจริง แต่ไม่มีประโยชน์แล้วอย่าพูดเลยดีกว่า การดีชั่วคนทั้งปวงต้องแลเหน
ความที่ฉันบอกมานี้ขอให้เธอบอกกับยังสยามให้ทราบทั่วกัน
                                      จุฬาลงกรณ์*

*พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระราชหัตเลขาถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ดู ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม สมเด็จเจ้าพระยาฯ

ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า เส้นทางเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศยุโรป เขียนถึงตอนสนุก
คำแสลงศัพท์แสง น่าสนใจ ติดตามอ่านได้ตามลิงค์นี้ครับ
ตำนานกิจการโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และประวัติแสตมป์
Permalink : http://www.oknation.net/blog/nakornrajsima

สายน้ำที่ยาวไกล ประเทศไทยเราจะต้องอยู่ยั้งยื่น อีกยาวนาน

(ภาพถ่ายฝีมือผมเองครับ ถ่าย เมื่อ 5 ธ.ค.53 ท้ายเขื่อนภูมิพล)
โดย

 

กลับไปที่ www.oknation.net