วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาอบรม Team Building ด้วย ISAGS กันเถอะ (ตอน 3 )


 

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำหลักสูตร Team Building ตามแนวของ ISAGS ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

S : Social Responsibility

การมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกที่พึงมีสำหรับทุกคน แต่ในความเป็นจริงความรู้สึกนี้จริงๆ ก็มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมักป็นเรื่องของความสนุกสนานมากกว่า ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถมารวมในหลักสูตรการทำงานเป็นทีมได้อย่างแนบเนียน และแยบยลได้โดยง่าย ง่ายถึงขนาดที่กลายเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะกิจกรรมเพื่อสังคมก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้คนกลุ่มใหญ่สามารถทำงานร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ มีความสามัคคี มีความเสียสละ และมีน้ำใจซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในทีมงานอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงสิ่งนี้ในหลายองค์กร มักทำเป็นการตลาดมากกว่า มากกว่าที่จะทำเพื่อปลูกฝังความรู้สึกจริงๆ

โดยอันที่จริงแล้วกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเสมือนเป็นกิจกรรมที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะถ้าเราเอามารวมในหลักสูตรการทำงานเป็นทีมแล้ว เรายังบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นทีมด้วย อีกทั้งได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรอีกด้วยเช่นกัน

รูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคมที่นำมาใช้ในหลักสูตรการทำงานเป็นทีม ควรเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการจัดการทุกคน มีการแบ่งหน้าที่ มีการเสียสละ

มีหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ในหลักสูตรการทำงานเป็นทีมได้เช่น การปลูกป่า การสร้างฝาย ปลูกปะการัง เก็บขยะ ทำความสะอาดสถานที่ ศาสนสถาน จิตอาสาในงานต่างๆ และที่น่าจะเหมาะสมกับหลักสูตรการทำงานเป็นทีมก็คือการเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียนยากจน เพราะสามารถเลือกสถานที่ในบริเวณใกล้เคียงกับรีสอร์ทที่ใช้ในการอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมได้ อีกทั้งยังง่ายในการควบคุมกิจกรรมอีกด้วย

กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาประมาณครึ่งวันถึงหนึ่งวันขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมในเรื่องเวลาของหลักสูตร ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องมาถึงงบประมาณการจัดการ และเวลาในการอบรมโดยรวม

และนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรการทำงานเป็นทีมตามแนวของ ISAGS ในครั้งต่อไปจะมากล่าวถึงส่วนประกอบอื่นอีกที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการอบรมแนวนี้ครับ

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net