วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิทยุชุมชนคนสามง่ามร้อง กสทช. คลื่นวิทยุธุรกิจกำลังส่งสูงทับ ออกอากาศไม่ได้


นายแก่นตา  สุขเกษม   ผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)ในนาม “สถานีวิทยุชุมชนคนสามง่าม” ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเนินปอ  ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ย่านความถี่ FM 105.25 MHz. กำลังส่ง 30 วัตต์   เสาสูง 30 เมตร

            

นายแก่นตาเปิดเผยว่าขณะนี้ประสบปัญหาสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กที่ออกอากาศในย่านความถี่ 105.25 MHz. ซึ่งตั้งสถานีอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และพื้นที่ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ใช้กำลังส่งสูงมาก ทำให้การส่งกระจายเสียงมาทับซ้อนในพื้นที่ของสถานีวิทยุชุมชนคนสามง่าม จนออกอากาศไม่ได้และปัจจุบันมีการจัดตั้งสถานีวิทยุขึ้นใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยไม่ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ออกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 เป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสนับสนุนการปฎิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสิทธิในการสื่อสารของประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะของภาคประชาชน  จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แก้ไขปัญหาคลื่นความถี่ 105.25 MHz. ที่ทับซ้อน จนไม่สามารถส่งกระจายเสียงได้และตรวจสอบปัญหาการตั้งสถานีวิทยุใหม่ โดยไม่ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวโดยเร็ว

 

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net