วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ณ มหาพิบัติภัย


ณ มหาพิบัติภัย

 

ยิ่งเถียงเรื่องการเมือง...เปลืองน้ำลาย!

เมืองก็ยิ่งเลวร้ายน้ำลายเน่า

ท่วมอาคารบ้านเรือนเหมือนท่วมเรา

ถนนใหม่ถนนเก่าน้ำเน่านอง

 

นักการเมืองที่รักของประชาชน!

แต่ละพวกแต่ละผลประโยชน์ผอง

ชิงพื้นที่การนำการปกครอง

กินพ่อแม่พี่น้องจนท้องกาง

 

ยิ่งเถียงเรื่องศาสนา...อัตตาบาน!

วัดกับบ้านยิ่งปรุงแต่งกำแพงขวาง

แต่ละเชื่อแต่ละคิดขีดคั่นทาง

สติอ้างสตังค์มาปัญญามี

 

เชื่อมากกว่าความคิดพิจารณา!

ศรัทธาท่วมท้นกลวิถี

โฆษณาการตลาดฉลาดดี

แต่เปล่ากลวงเปลือกที่สีสวยงาม

 

ยิ่งเถียงเรื่องการศึกษา...วิชาฟุ้ง!

เมืองที่รุ่งบ้านที่ร้างตั้งคำถาม

ยิ่งศึกษายิ่งชินชาพยายาม

มิอาจข้ามขลาดเขลาเงาโง่ตัว

 

ยิ่งศึกษายิ่งพัฒนายิ่งล้าหลัง!

ผุกร่อนทั้งต่ำตกนรกสลัว

จิตวิญญาณสะท้านไหวในหวาดกลัว

ดี – ชั่ว...ศัตรู – มิตร...ประชิดใจ

 

ทั้งนี้...ทั้งนั้น...นั่นสิ!

สึนามิ...น้ำท่วม...แผ่นดินไหว...

ก็ถล่ม...ทั้งภายนอกและภายใน

ณ มหาพิบัติภัย...ตายทั้งเป็น!

 

พุธ ๖ เมษายน ๒๕๕๔

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net