วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิสาขบูชารำลึก


.

 

 

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ

เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธองค์

.

 

.
.
.
กาลเพ็ญสิบห้าค่ำ..................พฤษภา
วันวิสาขบูชา........................ก่องแก้ว
ประสูติองค์พระสัมมา....สัมพุทธ-....เจ้าเฮย
เดือนหกบรรจบแล้ว........ย่างเข้าวฤดูวสันต์
.
.

อัศจรรย์วันตรัสรู้................พระพุทธองค์
ยามปรินิพพานตรง............ ...เกี่ยวคล้อง
ศาสนาพุทธดำรง.....................เผยแผ่
เชิญท่านผสานใจพ้อง.......ร่วมสร้างการกุศล
.
.

มงคลชาวพุทธพร้อม.................บูชา
คุณแห่งองค์ศาสดา...............พิสุทธิ์ถ้วน
พระตรัยรัตน์นำพา.................หนสว่าง
อริยสัจศีลธรรมล้วน...........แจ่มแจ้งแจงวิถี
.
.

เปรมปรีด์ชาวโลกแพร้ว..............สุภัสสร
วิสาขะขอยอกร.......................อุระน้อม
พุทธศาสนิกชนคลอน-..........คลายเทวษ
สมาธิปัญญาพร้อม...........มาดแม้นเพ็ญฉาย
.
.
..

.

.

 

โดย อธิฏฐาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net