วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ค่ายเด็กดั่งดวงดาว" เรื่องราวความสุขของคนมีฝันที่ทำด้วยหัวใจ


หลังจากได้รับข้อความ การชวนเข้าร่วมกิจกรรม
ทำให้นึกถึงความ "บ้า" ของเพื่อนของพี่ชายที่คลุกคลีกันมาร่วม 15 ปี
เพื่อนของพี่ชายที่กลายมาเป็นพี่ชายอีกคน

พี่ปู กำพล นามพูน อาสาสมัครที่ทำ ทำ และทำ
ถ้านึกถึงพี่คนนี้ จะนึกถึงภาพสมัยที่เรากำลังเรียนและติดตามพี่ๆ ไปทำกิจกรรมตามหมู่บ้านที่ห่างไกล สอนทำของเล่น ทำงานศิลปะ และทำอะไรต่ออะไรที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเสมอ

น้องๆหลายคนในชุมชนเติบโตขึ้น เรียนรู้การทำงานและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน หลายคนกลับไปทำงานที่บ้านเกิด หลายคนมีหนทางแม้เพียงเล็กน้อยก็ลงมือเพื่อทำให้ "บ้าน" ของตนเอง

วันนี้ แม้พี่ปูจะยังคงทำงานประจำแต่เมื่อมีภาระกิจเร่งด่วน ก็เปลี่ยนตัวเองจากพนักงานบริษัท ไปเป็นอาสาสมัคร อย่างไม่มีกำหนด

และแม้ไม่มีเรื่องราวใดๆ  ก็ยังคงคิดกิจกรรมสนุกๆ ทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

มีคนเคยบอกว่า "งานศิลปะเป็นการทำงานด้านในในเชิงระยะยาว หัวใจเราจะทำหน้าที่สะสม เหมือนฝากธนาคาร เก็บออมไปเรื่อยๆ และเมื่อวันหนึ่งต้องใช้ งานศิลปะจะนำคุณค่าสู่ผู้คน"

คงเหมือนการสะสมการให้ สู่ผู้คน เด็กๆที่มารู้ว่าพี่ๆทำกิจกรรมด้วยหัวใจ เขาเองก็เติบโตเพื่อเป็นผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน (ไม่ได้หวังว่าจะเช่นกัน แต่เชื่อว่าจะเช่นกัน)

เขียนบล็อกนี้ขึ้นมา เพราะรู้ว่าภาระที่พี่แบกอยู่หนักหนาแต่หัวใจที่อยากทำอะไรมันส์ๆ ร่ำร้องว่าต้องทำ

ดูจากจำนวนตัวเลขที่ระบุ เพื่อขอการสนับสนุนก็รู้แล้วว่า เพียงค่าอาหารเท่านั้น ค่าเดินทางและค่าจัดการการเรียนรู้ ไม่ได้ถูกบวกรวมอยู่ด้วยเลย
10 กว่าปีที่ผ่านมา เพียงอยากทำและทำ

พี่ปู เราเชื่อว่าดอกไม้จะงามก็ต้องมีคนร่วมกันดูแล และเราเชื่อว่ามีคนอยากร่วมกันดูแลดอกไม้ค่ายเด็กดั่งดวงดาว 1
(วันสิ่งแวดล้อม โลก)
จากแนวคิดเรื่อง “พี่เลี้ยงใจดี กับเด็กดีของชุมชน” ที่จัดขึ้น ทำให้ผมรู้ว่า “ความสุขของผู้ใหญ่ที่เป็น (ผู้ให้) กับ ความสุขของเด็กๆที่เป็น (ผู้รับ) ผสมลงตัวกลายเป็น “ความสุขที่เต็มอิ่ม”

ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาในช่วงสั้นน
ั้นๆ แต่คุณค่าในการให้ที่เราบรรจง เรียงร้อยเป็นหลักสูตร “สังคม” ให้เด็กๆได้เข้าใจ และเข้าถึง ธรรมชาติ ต้นไม้ แม่น้ำ ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ วันนี้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และ “ช่วยกัน” สร้างความสมดุลธรรมชาติ เท่ากับว่า เรากำลังรวมพลังดูแลโลกด้วย

วัตถุประสงค์ :
สร้างกระบวนการเรียนรู้ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้เด็กๆในชุมชนฯ มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้อ
งและเหมาะสม

เป้าหมาย :
- ผู้นำเด็กและเยาวชน ชาย-หญิง ในชุมชน อายุ 7-15 ปี
- ผู้นำเด็กและเยาวชน ในชุมชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้
สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

ระยะเวลาจัดกิจกรรม :
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 (วันสิ่งแวดล้อมโลก)

เส้นทางกิจกรรม :
- จากแม่กลองแคมป์ - โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน - แม่น้ำแม่กลอง - วัด - ตลาดน้ำ

กำหนดการ :
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554
09.00 น. - พร้อมกันที่ “แม่กลองแคมป์”
- ทำความรู้จักกัน และ แนะนำกิจกรรม เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

09.30 น. - เดินทางไป โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน พร้อมกัน (ด้วยรถสองแถว)

10.30 น. - เดินทางถึงโรงเรียนธรรมชาติ
แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เด็กๆกับผู้ใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรม (ให้พี่ๆเป็นพี่เลี้ยง)
- ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติป่
าชายเลน และการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยผู้ใหญ่รู (ผู้ใหญ่ แดง หมู่บ้านบางบ่อล่าง) และทีมงานชาวบ้าน
- ช่วยกันทำกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และ ปลูกต้นโกงกาง จำนวน 2 ไร่ (ประมาณ 1000 ต้น) แนวเขตป้องกันการกัดเซาะชาย
ฝั่งทะเล
12.00 น. - กินข้าวกลางวัน บริเวณริมทะเล(สันดอนแห่งอา
หาร)นั่งพูดคุยกัน พักผ่อนให้หายเหนื่อย

13.00 น. - เดินทางไปวัดศรัทธาธรรม (ทำบุญไหว้พระ) และพร้อมกันที่ท่าเรือหน้าวั

- เดินทางด้วยเรือยนต์ ล่องไปตามเส้นทาง“แม่น้ำแม่
กลอง เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของ แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคน และ พูดคุยเรื่องผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม กับ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
- แวะไหว้พระทำบุญ เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิ
ถีชีวิตคนริมคลอง
- เล่นดนตรี ร้องเพลง บนเรือ ก่อนแวะตลาดน้ำอัมพวา

16.00 น. - สอนเด็กๆทำของเล่น จากทางมะพร้าว ณ โครงการชัยพัฒนานุรักษ์ (อัมพวา)
- กินข้าวเย็นตามอัธยาศัย
18.00 น. - นั่งรถสองแถวกลับ แม่กลองแคมป์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. - เล่นเกม นั่งร้องเพลง ชมดาวและแสงหิ่งห้อย
22.00 น. - ให้เด็กๆ เข้าพัก “นอนหลับฝันดี”

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
08.00 น. - กินข้าวเช้า
- สรุปกิจกรรม และแจกของขวัญให้เด็กๆ
09.30 น. - เดินทางไปดู เตาตาลเรียนรู้เรื่องการทำน
้ำตาลมะพร้าว (น้ำตาลปึก)

10.30 น. - เดินทางไปตลาดน้ำท่าคา แวะเรียนรู้ชุมชนตลาด และกินข้าวริมคลอง
- เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

คำอธิบายกิจกรรม เด็กดั่งดวงดาว
กิจกรรมนี้จะพาเด็กในชุมชนป
ระชาอุทิศ 76 (ซึ่งแต่เดิมเป็นเด็กในชุมชนใต้สะพาน) จำนวน 15 คน ไปเข้าค่ายทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ดูแลเด็กๆ ตลอดการเดินทาง
2. ร่วมกันทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อ
ม เช่น ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า
3. เล่นเกม เล่นดนตรี ถ่ายภาพ หรือ อื่นๆ ตามถนัด
(กิจกรรมต่างๆ จะแบ่งกลุ่มและหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ ณ จุดนัดพบ)

การเตรียมตัว :
สำหรับกิจกรรมนี้ ต้องออกภาคสนาม และทำกิจกรรม รวมทั้งต้อง นั่งรถ นั่งเรือ ลงโคลน เดินเข้าชมพื้นที่ในช่วงเวล
ากลางวัน และในช่วงนี้อาจมีฝนตกได้ จึงขอให้ทุกท่านที่สนใจจะร่วมกิจกรรม เตรียมตัวดังนี้
1. หมวก ผ้าคลุม หรือ ปลอกแขน ฯลฯ(สำหรับป้องกันแสงแดดร้อ
น)
2. อุปกรณ์กันฝน เช่น ร่ม เสื้อฝน
3. ถุงเท้า หรือ รองเท้า (สำหรับลุยโคลน)
4. ยาประจำตัว และ ยาทากันยุง กันฝื่นคัน ฯลฯ
5. กล้องถ่ายภาพ (สำหรับบันทึกภาพส่วนตัว)
6. สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม ฯลฯ (สำหรับชำระล้างร่างกาย)
7. อุปกรณ์ดนตรี ตามถนัดสำหรับสร้างความเพลิ
ดเพลิน ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจ
กรรมตามกำหนดการ :
1. สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกร
รม
- กิจกรรม 1 วัน (เช้า-เย็นกลับ คนละ 350 บาท)
- กิจกรรม 2 วัน 1 คืน (ค้างคืน คนละ 500 บาท)
2. สำหรับสนับสนุนการเข้าร่วมก
ิจกรรมของเด็กๆ ชุมชนประชาอุทิศ 76 จำนวน 15 คน กิจกรรม 2 วัน 1 คืน (ค้างคืน คนละ 500 บาท)

ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมส
นับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรม หรือ นำสิ่งของ เช่น ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ขนม เพื่อเป็นของขวัญ
เชิญแจ้งความประสงค์ได้ครับหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมได้ที่
กำพล นามพูน ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์ สาขาคาร์ฟูเพชรเกษม 868 207 3161

โดย ภูพานลานดาว

 

กลับไปที่ www.oknation.net