วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไร้ราก! รากหญ้า!


ไร้ราก!  รากหญ้า!

 

เรือไม่มีน้ำ

อวนไม่มีปลา

ปริร้าวดินฟ้า

รากหญ้ารากตาย

 

ใช่เพียงภัยแล้ง

น้ำแห้งน้ำหาย

ยังภัยในภาย

ในใจในคน

 

ลำน้ำเคยน้ำ

หน้าแล้งหน้าฝน

ส่วนรวมส่วนตน

ห้วยหนองคลองบึง

 

หาผักหาปลา

ผักปลาทั่วถึง

แต่แล้ววันหนึ่ง

แหล่งน้ำระแหง

 

สูบน้ำเข้านา

นาแปลกนาแปลง

ฤาโทษภัยแล้ง

ใครแย่งน้ำใคร

 

ไม่กี่ครอบครัว

ทำนาปรังได้

รัฐเฝ้าเอาใจ

กำไรประกัน

 

หลายครอบครัวเล่า

ฤาเข้าแข่งขัน

ฤาเท่าฤาทัน

ละโมบมากมี

 

เคยนาร่วมถิ่น

เคยดินร่วมที่

วิบัตินาปี

อุบัตินาปรัง

 

แท้ร่วมวิบัติ

รัฐขัดราษฎร์คลั่ง

เคียดแค้นชิงชัง

ขัดแย้งแย่งชิง

 

รากหญ้ารากยับ

นับวันร้ายยิ่ง

การเมืองเปรตปลิง

ทอดทิ้งรากไร้!

****

อังคาร ๑๙ กุมภาพันธ์

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

 

 

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net