วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศไพร่ไล่เจ้า


โชคดี

.

โชคดีที่ไม่ได้เป็นนักเขียน

สังคมกระเหี้ยนกระหือรือสื่อ

โลกอินเตอร์เน็ทเผ็ดร้อนมือ

ไม่ต่างตัวกระบือสื่อออนไลน์

.

เอาความจริงทิ้งไว้ไม่ไว้หน้า

ความคิดเห็นเข่นฆ่าโถมถาใส่

ไม่ต้องคิดตริตรองมองหน้าใคร

ประเทศไพร่ไล่เจ้าลวงข่าวลือ

.

โชคดีที่ไม่ได้เป็นนักเขียน

สะอิดสะเอียนผิดเพี้ยนทุกสื่อ

ไม่ฟังอีร้าคาอีรมผสมมือ

โลกไขสือสื่อสารดิบด้านเดียว

.

ขอส่งสารสมานไมตรีศรี

เท็จจริงมีเรื่องชาติแสนหวาดเสียว

โลกสังคมออนไลน์ปลายนิ้วเรียว

กำลังเกี่ยวเหนี่ยวโน้มลงอเวจี

.

นับเนื่องเรื่องของไพร่ในสถุล

ไร้สกุลรุนชาติอนาถสี

บังอาจเทียบบุญญาบารมี

มาตราที่ร้อยสิบสองต้องตายไป

.

ตายเสียก่อนตายทุกค่ายคอก

มันเหมือนหอกข้างแคร่การแก้ไข

มันไม่เหมือนหน้าประชาธิปไตย

มันเหมือนใบหน้าอื่นยื่นมือมา

 

 

 

 

 

โดย ปากกาศรีบูรพา

 

กลับไปที่ www.oknation.net