วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ แ ข ว น ค อ........!!


๐  ในรู้สึกเกินกว่าจะปรารภ

ประหนึ่งศพใครกันพันผ้าเหลือง

อุจาดตา..เร่ร่าง..ณ..กลางเมือง

แขวนกระเบื้องดูที..เฮ้ยสีกา..!


๐  กาลเทศะฉิบหายวายป่วง

ให้แสนห่วงเชื้อชาติและศาสนา

ผู้ถือศีล..สิ้น..ปฏิสัมภิทา

จมกะลา..ผิดมโนหลงโลกีย์


๐  นั่นอุบัติผลัดอุบาทว์บนชาติฉัน

สารพันสารพัดจะบัดสี

ชําระใดกําจัดอลัชชี

ล้าง..อกรณีย์ฤดีดํา


๐  เหมือนผ่านเผินสู่ร่มกาสาวพัสตร์

มิทันรู้ปรมัตถ์..ก็ตกตํ่า

อนาถหนา..ฝึกธรรม..มิรู้ธรรม

เสพแต่รูปจูบกรรม..อโคจร


๐  เถอะท่าน..สละสมณเพศ

แลแล้วปลงสังเวช..จีวรว่อน

เมื่อพิธีสิ้นสุดปัจจุทธรณ์

ก็เชิญนอนคลุกธุลีห้อยสีกา
...............................

..เพลงผ้า..

บทนี้เขียนถึงพระ(หรือเปล่า)ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมดังในรูปเท่านั้น

ส่วนพระที่น่าเคารพน่าศรัทธายังมีอีกมากค่ะ

ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยาดกวี
ขอบพระคุณครูกลอนทุกท่าน
ขอบคุณภาพจากInternet
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net