วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ด อ ก ห ม า มุ่ ย........!!


๐  เจ้าจะงามอย่างไรเล่า..เจ้ามาลี

ประดามีแห่งเจ้าไม่เข้าท่า

ฝุ่นละอองไคลคราบมาทาบทา

ย่อมเจตจินต์วิญญาณ์กระด่างกระดํา


๐  เจ้าจะงามอย่างไรเล่า..เจ้ามาลี

เมื่อเร่หาวิถีแต่ใต้ตํ่า

ชําระรอยทรามซนกี่ฝนพรํา

มิได้ดอก..เมื่อเจ้ารํ่าจะตํ่าใจ


๐  เจ้าจะงามอย่างไรเล่า..เจ้ามาลี

จะผ่องสิ้นอินทรีย์ได้ไฉน

เมื่อเจ้าพล่านร่านบอกละดอก-ใบ

เล่าถึงความเป็นใคร.." ทั้งไม่รู้ "


๐  เจ้าจะงามอย่างไรเล่า..เจ้ามาลี

เมื่อขอบเขตชั่ว,ดี..ไม่มาสู่

ละรากลามมุ่นมั่วเสียทั่วรู

ให้อดสูทั้งสิ้นเมื่อยิน-ยล


๐  เติบไปเถอะ..เติบไป..ตามใจเจ้า

สุดแต่เถาและใบจะไล้หน

เติบไปตามมรคาปัญญาตน

ไม่สกปรกแก่นกมล..ก็เลิศแล้ว
..............................

..เพลงผ้า..

ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยาดกวี
ขอบพระคุณครูกลอนทุกท่าน
ขอบคุณภาพจากInternet
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net