วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฏิวัติรัฐประหาร ถวายคืนพระราชอำนาจ ราชประชาสมาสัย และโหวตโนเป็นเพียงตัวกลางที่ Twitter คงจำได้ ผมสวัสดีทุกเช้าด้วย "อภิสิทธิ์ไม่ใช่นายกของประชาชนคนไทย" 
ว่า "อภิสิทธิ์ไม่ใช่นายกของประเทศไทยและพ่อหลวงไทย" 
ว่า "อภิสิทธิ์เป็นนายกของศักดินา ของนายทุน หรือของกลุ่มผลประโยชน์ระดับบน"  

ต่อมามีเทศนา ของพระรักเกียรติ์ว่า พรรคการเมือง เป็นของนายทุน
และเพิ่มเติมว่า นายห้างมาเองอีก (หมายถึงทักษิณ) ดูคลิปท้ายบล๊อก
เทศนาของพระรักเกียรติ์ Confirm เรื่องที่ผมนำเสนอมาก่อนหน้า
ผู้คนชื่นชม เทศนา ของพระรักเกียรติ์ 
แต่ เทศนา ของพระรักเกียรติ์ ไม่ได้ชี้ทางออกว่า จะต้องทำอย่างไร
ทำอย่างไร ที่จะหาทางไม่ให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ตกเป็นของนายทุน

Blog นี้ คิดไว้นานแล้ว

บัญญัติสู่การเมืองใหม่ นักการเมืองเป็นนักอาสาหรือเป็นนักบุญ > http://bit.ly/bnaZpC

วันที่เริ่มนำเสนอใน Blog คือ วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2551 มีการปรับปรุงบ้างในเวลาต่อมา

ก็ผ่านมากว่า 2 ปีแล้ว.. เกือบจะ 3 ปีแล้ว 

เมื่อจะมีการเลือกตั้ง น้ำเน่าแบบเดิม จึงได้ขุดเรื่องนี้มานำเสนอเน้น


การปฎิรูปการเมืองแบบเดิมๆ กี่สิบครั้งมาแล้ว เราเห็นหรือยัง ไม่มีอะไรดีขึ้น น้ำเน่ามากขึ้นกว่าเดิม

เพราะอะไร ?

เพราะมันเป็น "ระบอบประชาธิปไตยวิถีทุน" 

วิถีทุน คือสิ่ง สกปรก อบาย ทราม เสื่อม และนับวันเสื่อมทรามลงตลอดเวลา

เราอยู่กับมันจนเคยชิน จนไม่รู้ว่ามัน สกปรก อบาย เสื่อมทราม

ดังนั้น ปฏิวัติรัฐประหาร คืนพระราชอำนาจ ราชประชาสมาสัย และโหวต ไม่ใช่สิ่งสำคัญ

สิ่งสำคัญคือ การปฏิรูประบอบการเมือง ที่ก่อให้เกิดความเจริญแก่ระบบจริง

ปฏิวัติรัฐประหาร คืนพระราชอำนาจ ราชประชาสมาสัย และโหวตโน แสดงออกถึง ความไม่พึงพอใจ และปฏิเสธต่อระบบการเมืองที่เป็นอยู่ ต้องการให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองนี้ขึ้นใหม่

ปฏิวัติรัฐประหาร คืนพระราชอำนาจ ราชประชาสมาสัย และโหวตโน เป็นเพียงตัวกลางเชื่อม เพื่อให้มีการปฏิรูปการเมืองให้เจริญขึ้น

ระบอบการเมืองอุดมกิเลส(ระบอบประชาธิปไตยวิถีทุน)ไม่มีทางที่จะทำให้ประเทศเจริญได้ มีแต่เสื่อมมากขึ้น

ระบอบการเมืองไม่มีกิเลส(ระบอบประชาธิปไตยวิถีพุทธ) เป็นทางที่จะทำให้ประเทศเจริญได้ ไม่มีทำให้เสื่อม

ระบอบประชาธิปไตยวิถีพุทธ มีนัยสำคัญ การปฏิรูป สู่ความดี ความเจริญ มั่นคง ของประเทศที่แท้จริง

ระบอบประชาธิปไตยวิถีพุทธ ช่วยทำให้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีมาเป็นของคนไทย พ่อหลวงไทย และประเทศไทย

หยุดการแย่งชิงผลประโยชน์ หยุดการคิดถอนทุน หยุดการคอร์รัปชัน หยุดการหาเงินไว้หาเสียง

ยุติการแตกแยก
.

ระบอบประชาธิปไตยวิถีพุทธ ทางเจริญมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองสังคมไทย http://t.co/NcRTP3i

จากระบอบประชาธิปไตยวิถีทุน สู่ระบอบประชาธิปไตยวิถีพุทธ http://t.co/RUVCQzw

พระรักเกียรติ์เทศน์ รัฐบาลเป็นของนายทุน http://www.mixpod.com/playlist/79890367

.


ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ท ..
indexthai@yahoo.com
http://twitter.com/indexthai

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net