วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิธีการทำเบอร์ 10 ให้เรืองแสง


ที่จริงได้เคยเขียนอธิบายวิธีการสร้างภาพ “แอนิเมชั่น” แบบง่ายมาแล้ว แต่ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำสั่งเครื่องมือที่เรียกว่า Inner Shadow ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเงาให้กับภาพ ทำให้ภาพดูมีมิติเพิ่มขึ้น

1. เริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรมโฟโต้ชอปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมา แล้วคลิกเมาส์ที่ new เพื่อเปิดพื้นหลังของภาพในขนาดที่เราต้องการใช้ขึ้นมา ในตัวอย่างนี้จะเลือกตั้งค่าความกว้างยาวไว้ที่ 400 x 400 px

2. คลิกเมาส์ที่แถบคำสั่งริมซ้ายที่ Horizontal Type Tool เพื่อสร้างภาพตัวเลขหรือตัวอักษร แล้วกำหนดรูปแบบของตัวอักษรที่ช่องคำสั่งด้านบน

3. คลิกเมาส์ที่แบคกราวเพื่อวางตำแหน่งของตัวอักษรหรือตัวเลขที่เราต้องการ แล้วพิมพ์คำที่เราต้องการลงไปในตัวอย่างใช้เลข 10 แล้วเลือกสีของตัวอักษรที่เราต้องการที่ช่องคำสั่งด้านบน(ดังแสดงในคลิป)

4. กำหนดขนาดของตัวอักษรด้วยการกำหนดเป็นตัวเลขที่แถบคำสั่งเกี่ยวกับตัวอักษร ในแถบคำสั่งด้านบนแถวที่ 2 เราจะเห็นช่องที่ให้เลือกขนาดของตัวอักษร เมื่อได้ขนาดของตัวอักษรที่เราต้องการแล้ว เราสามารถปรับขนาดให้พอดีกับขอบ Background ได้โดยคลิกเมาส์ที่แถบคำสั่งด้านซ้ายที่ Transform Controls แล้วคลิกเมาส์ค้างที่ขอบเส้นของภาพแล้วลากเพื่อให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ เมื่อได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วกด Enter บนแป้นคีย์บอด หรือจะทำแบบเดียวกับในคลิปตัวอย่างโดยนำเมาส์ไปคลิปที่แถบคำสั่งด้านซ้ายทำให้ปรากฏแถบคำสั่งขึ้นมาโดยเราเลือกที่ Apply

5. เมื่อเราได้ตัวอักษรที่เราต้องการแล้ว คลิกเอาถาพดวงตาที่ปรากฏอยู่ในแถบคำสั่งมุมล่างขวาที่ Layers ให้คลิกเพื่อเอาภาพดวงตาออกก่อน

6. มาดูทีแถบคำสั่ง Animation ด้านล่างกลาง หากแถบเครื่องมือดังกล่าวยังไม่ปรากฏ ให้คลิกเมาส์ที่แถบคำสั่งด้านบนที่ Window แล้วคลิกหน้า Animation เพื่อให้ปรากฏเครื่องหมายถูกขึ้นมา เมื่อแถบเครื่องมือดังกล่าวปรากฏขึ้นด้านล่างขงจอ เราก็ทำการเพิ่มแบคกราวขึ้นมา 4 อัน(จะมากหรือน้อยกว่าก็ได้)

7. กลับมาดูที่แถบคำสั่งมุมล่างขวาที่ Layers ทำการเพิ่ม Layer ของภาพตัวอักษรให้กลายเป็น 4 ภาพด้ายการชี้เมาในช่องแถบเครื่องมือ Layers แล้วคลิกขวา แล้วเลือกที่คำสั่ง Duplicate Layer ทำซ้ำแบบเดิมจนปรากฏภาพซ้ำของตัวอักษรขึ้นมาเป็น 4 ภาพ

8. คลิกภาพ Background ที่ 1 ในแถบเครื่องมือ Animation แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกในแถบคำสั่งมุมล่างขวาที่ Layers เพื่อให้ปรากฏภาพดวงตาที่หน้าคำสั่ง Layers ภาพตัวอักษร ภาพตัวอักษรจะปรากฏที่แถบเครื่องมือ Animation ทั้ง 4 Background ให้คลิกภาพใน Background ที่ 2 3 และ 4 ออก ให้เหลือเฉพาะ Background ที่ 1

9. ให้เลือก 1 ภาพตัวอักษรในแถบคำสั่ง Layers ต่อ 1 Background ในแถบเครื่องมือ Animation

10. สร้างความแตกต่างของความอ่อนเข้มของแสงในภาพ ในตัวอย่างคลิปจะเลือกใช้วิธีปรับสีของภาพให้อ่อนลง โดยปรับแต่ง 3 ภาพหลังที่สร้างขึ้นให้มีสีอ่อนลงตามลำดับ ในขั้นตอนดังกล่าวเราจะมาทำการสร้างเงาให้ภาพด้วยการคลิกเมาส์เลือกที่แถบคำสั่งด้านบนที่ Layer แล้วเลือก Layer Style แล้วเลือกที่ Inner Shadow แถบเครื่องมือ Layer shadow ในตัวอย่างเลือกทิศทางของแสง Angle ที่ 180 องศา เลือก Contour เป็นลักษณะของเงาตามที่เราต้องการ

11. ตั้งเวลาการเปลี่ยนภาพที่ 0.1 วินาที ลองเปลี่ยนดูหลายๆแบบเพื่อให้ได้ลักษณะของการกระพริบในแบบที่เราต้องการ หลังจากนั้นก็ทำการบันทึกภาพด้วยนามสกุล GIF ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อนำมาอั๊พโหลดลงในเว็บที่เราต้องการภาพหลัง

การสร้างภาพตัวอักษรด้วยตัวของเราเองจะทำให้ได้ภาพที่ต่างกันออกไป ภาพแอนิเมชั่นเมื่ออยู่ท่ามกลางภาพนิ่งจะมีความโดดเด่นและเป็นจุดสนใจทำให้เป็นที่จดจำ ส่วนการจดจำนั้นจะเป็นบวกหรือลบคงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆรวมกัน

โดย สุวิริโย

 

กลับไปที่ www.oknation.net